Tunteelliset taidekuvat

Tunnetaidot kuuluvat kaikille ja niitä voi harjoitella kaikenikäisenä. Harjoittelu kannattaa – itsetuntemus lisääntyy, minäkuvasta tulee myönteisempi ja omien tunteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään toisten tunteita. Tämä syventää vuorovaikutustaitoja ja ihmissuhteita.

Taidelähtöiset menetelmät sopivat tunteista keskusteluun ja tunnetaitojen harjoitteluun. Taidekuvat herättävät keskustelua – osallistujat voivat sanoittaa tunteita yleisellä tai henkilökohtaisella tasolla oman valintansa mukaan. Tunteista keskustelu lähentää ryhmää ja lisää yhteishenkeä.

Tunteelliset taidekuvat -sivulla on Kansallisgallerian taidekuvia, joita saa käyttää vapaasti. Voit joko tulostaa kuvat tai näyttää niitä valkokankaalta. Valitse ryhmälle sopiva tehtävä tai keksikää yhdessä ihan oma tapa käyttää kuvia.

Sivun lopusta löytyy eri toimijoiden vinkkejä, välineitä ja tietolähteitä.


Tunteelliset taidekuvat

Kolme tunteellista taidekuvaa Kansallisgallerian CC0-kuvista.

Aloita ensimmäisistä kuvasarjoista, jos heijastat kuvia valkokankaalle. Tulostettavista kuvasarjoista voit valita ryhmälle sopivat kuvat. Esimerkiksi osa kuvasarja 3:n kuvista sopii paremmin aikuisille.

Tulostettavat taidekuvat

Taidekuvat valkokankaalle

Kuvasarja etäryhmiin

Etäryhmissä voit lähettää osallistujille kuvasarjan etukäteen tehtävänannon kera. Aiheen käsittelyä ryhmän aikana helpottaa, jos kuvat on numeroitu ja kuvien määrä kohtuullinen.

Vinkki: Voit valita, leikkaatko tulostetut kuvat kuvatietojen kanssa vai ilman. Kun kuva ja kuvan tiedot ovat erikseen, voi pelata vaikka yhdistämispeliä.


Tehtäväehdotuksia

Taide tunteiden tulkkina

Jaa ryhmä 3–4 hengen pienryhmiin ja anna joka ryhmälle 10 kuvaa. Keskustelkaa teoksista välittyvistä tunteista.

Tehtävänanto yleisellä tasolla:

 • Millaisia tunteita teoksista löytyy?
 • Välittyykö jostain teoksesta koko ryhmälle sama tunne?
 • Löytyykö eri teoksista sama tunne?
 • Löytääkö ryhmä kaksi teosta, joissa tunteet ovat täysin päinvastaisia?
 • Missä teoksessa ryhmä näkee paljon erilaisia tunteita?
 • Mitkä tunteet ovat ryhmän mielestä myönteisiä, mitkä hankalia?

Anna ryhmille tilaisuus esitellä valintansa.

Jos keskustelu lähtee sujumaan, voit kannustaa jatkamaan sitä henkilökohtaisella tasolla:

 • Millaiset tunteet olivat sallittuja, kun olit lapsi? Entä kiellettyjä?
 • Millaisia tunteita yrität olla näyttämättä toisille?
 • Mitä tunnetta tarvitset elämässäsi nyt lisää?

Lopuksi voit kysyä, toimiiko taide ryhmän mielestä tunteista keskusteltaessa.

Teoksesta tunnesana

Katsokaa teoksia valkokankaalta yksi kerrallaan. Jokainen kiteyttää ajatuksensa teoksesta yhteen tunnesanaan. Ryhmää voi ohjeistaa valitsemaan tunne joko harkiten tai liikaa harkitsematta. Miten erilaisia tunteita kuva herätti ryhmässä?

Kuvasarjan jälkeen ryhmä voi pohtia, välittyykö tunteet yhtä lailla teoksista, jotka esittävät eri aiheita (ihmiset, eläimet, maisemat, ei-esittävä taide)? Entä millaisia tunteita tunteista keskustelu herättää?

Tunteellinen tutustumiskierros

Pyydä jokaista valitsemaan kuva. Tehtävänanto voi olla:

 • Valitse kuva, jota ilmaisee tunteitasi juuri nyt.
 • Valitse 1–3 kuvaa, jotka kertovat tunteistasi tänä aamuna / tällä viikolla.
 • Valitse kuva, joka herättää sinussa voimakkaita tunteita.
 • Valitse kuva, jonka ripustaisit seinällesi muistuttamaan jostain tärkeästä asiasta.

Pyydä jokaista kertomaan valinnastaan vuorollaan sen verran kuin haluaa.

Jos tilanteeseen sopii, voit antaa uuden tehtävän: “Olet suuri taiteilija. Minkä tunteen haluat välittää seuraavassa teoksessasi?”

Taide puhuu

Pyydä jokaista valitsemaan yksi ihmistä tai eläintä kuvaava teos, joka puhuttelee juuri nyt. Anna ryhmälle aikaa hiljentyä teoksen äärelle miettimään, mitä kuvassa oleva henkilö haluaa sanoa valitsijalleen. Sanat voi kirjoittaa vaikka puhekuplaan.

Anna jokaiselle mahdollisuus esitellä teos ja kertoa ajatuksistaan sen verran kuin haluaa.

Taidepantomiimi pienelle ryhmälle

Valitse 10–15 erilaista teosta ja tulosta kuvia kaksi kappaletta kutakin. Kiinnitä toiset kuvat seinälle tai levitä pöydälle. Pidä toiset kuvat nipussa kädessäsi. Anna jokaisen osallistujan vetää kädestäsi yksi kuva, jota hän ei näytä toisille. Kukin esittää vuorollaan teoksesta välittyvän tunteen ja muut arvaavat, mikä teos on kyseessä.


Linkkivinkkejä


Kansallisgalleria

Talviset taidekuvat -kuvasarjassa on Kansallisgallerian CC0-kuvia. Tekijänoikeuksien suoja-aika on päättynyt, koska taiteilijoiden kuolemasta on vähintään 70 vuotta.


Tietoa taiteen vaikutuksista terveyteen


Hakusanat: taidelähtöiset menetelmät, kuvaamataito, tunnetaidot, taidekortit, taidekuvat, kuvakortit, ideoita ryhmille, harjoituksia ryhmänohjaukseen, tutustumistehtäviä, tunteiden sanoittaminen, kortteja ryhmätoimintaan