Bingoja moneen menoon

Bingoja moneen menoon -sivulla on erilaisia tutustumisruudukoita, joita voi käyttää myös bingon tapaan. Bingoa pelataan lopuksi, kun ruudukot ovat täyttyneet nimillä. Ohjaaja voi luetella osallistujien nimiä sattumanvaraisessa järjestyksessä. Se, joka saa vaaka-, pysty- tai vinosuoran, huutaa ”Bingo!”. Palkinnoksi voittaja saa bingomestarin arvonimen.

Tutustumisruudukoiden lisäksi sivulla on muutama korona-aikaan sopiva bingo. Nämä sisältävät tehtäviä tai kannustavat havaintojen tekemiseen. Bongausbingon pari tai ryhmä laatii itse ja lähtee etsintäretkelle.

Sivun lopussa on eri toimijoiden julkaisemia bingoruudukoita.


Tutustutaan!-ruudukot

Tutustutaan!-ruudukoissa on kysymyksiä, väittämiä, tehtäviä tai henkilöä kuvaavia sanoja.

Erilaisia tutustumisruudukkoja käytetään uuden ryhmän alkaessa. Ruudukon täyttäminen murtaa jäätä ja samalla toisten nimet tulevat tutuksi. Ruudukkoja voi jakaa myös pienryhmiin, esimerkiksi kahvipöytiin, keskustelua herättämään.

Tarjolla on erityylisiä ja erikokoisia ruudukoita sekä muutama ohje-idea, mutta ohjaajana keksit varmasti, miten ruudukot toimivat juuri sinun ryhmässäsi.


Tutustutaan!-ruudukko.

Tutustutaan helposti

Paikallaan istuen: Tutustumisbingon pelaaminen on helppoa, kun osallistujat istuvat paikallaan pöydän ääressä. Jaa jokaiselle yksi ruudukko. Vuorossa oleva valitsee omasta ruudukostaan yhden itseään koskettavan väittämän ja kertoo sen toisille. Ne, joilla on sama väittämä omassa ruudukossaan ja jotka ovat samaa mieltä, rastittavat oman ruutunsa. Peliä jatketaan samalla keskustellen kierros tai kaksi.

Tilassa liikkuen: Jaa jokaiselle oma ruudukko, johon kerätään toisten nimiä. Osallistujat etsivät parin ja kumpikin saa valita sopivan väittämän toisen ruudukosta. Tämän jälkeen etsitään uusi pari. Ei haittaa, vaikka samaan ruutuun tulee useampikin nimi.

Tulostettavat ruudukot

Vinkkejä

  • Pelaaminen on helpompaa, jos kaikilla on samanlainen ruudukko.
  • Voit leikata bingoruudukon korteiksi. Pelaajat voivat nostaa kortin vuorotellen ja kertoa, onko väittämä tosi vai ei. 
  • Kuvitettu tutustumisbingo tukee ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, vaikka juttu ei luistaisi pelkästään puheen keinoin. Se löytyy Juttu-tuvan juttusalkusta.

Tutustutaan! ruudukko hauskoilla luonnetta kuvaavilla sanoilla.

Tutustutaan hauskasti

Löytyykö ryhmästä kahvikissa? Entä lukutoukka? Näissä ruudukoissa on hauskoja, kuvaavia sanoja.

Jaa jokaiselle oma ruudukko, johon kerätään toisten nimiä. Ei haittaa, vaikka samaan ruutuun tulee useampikin nimi. Lopuksi osallistujat voivat kuvailla itseään koko ryhmälle valitsemillaan tai keksimillään sanoilla.

Ohje-esimerkki: Liiku tilassa ja etsi pari. Anna parisi valita häntä kuvaava sana ruudukostasi ja kertoa valinnastaan. Kirjoita hänen nimensä ruutuun. Valitse itse sana parisi ruudukosta. Etsi sitten uusi pari. Jatka, kunnes olet jutellut kaikkien kanssa.

Tulostettavat ruudukot


Tutustutaan!-ruudukko tehtävillä ja puheenaiheilla.

Tutustutaan tehtäviä tehden

Näissä ruudukoissa on puheenaiheita ja tehtäviä, jotka eivät (yleensä) vie paljon aikaa.

Ohje-esimerkki: Liiku tilassa ja etsi pari. Anna parisi valita puheenaihe tai tehtävä ja toimia sen mukaan. Kirjoita hänen nimensä ruutuun. Valitse itse yksi ruutu parisi ruudukosta. Etsi sitten uusi pari. Jatka, kunnes olet jutellut kaikkien kanssa.

Tulostettavat ruudukot

Vinkki: Nämä tehtävät voi tulostaa pian myös kortteina.


Tutustutaan!-ruudukko kysymyksillä ja tehtävillä.

Tutustutaan keskustellen

Keskustelua herättävät ruudukot toimivat silloin, kun aikaa on runsaasti. Nämä sopivat hyvin myös kahvipöytiin ja pienryhmiin murtamaan jäätä.

Jaa kaikille samanlainen ruudukko, johon kerätään toisten nimiä tilassa liikkuen. Kun kaksi henkilöä kohtaavat, he valitsevat yhdessä keskustelunaiheen. Keskustelun jälkeen kumpikin kirjoittaa toisen nimen oman paperinsa ruutuun. Ei haittaa, vaikka samaan ruutuun tulee useampikin nimi. Varaa riittävästi aikaa, kiireen tunne salpaa keskustelun. Nimien keräämistä voi jatkaa, kunnes useimmat ovat keskustelleet toistensa kanssa.

Tulostettavat ruudukot

Vinkki: Nämä kysymykset ja tehtävät voi tulostaa pian myös kortteina.


Karanteenibingot

Ikkunabingot ja karanteenibingot virkistävät mieltä koronatilanteessa. Tulostettavien bingoruudukoiden loppuun voi merkitä omia havaintoja tai mukavia tekoja.


Ulkoilijan ilobingo -ruudukko.

Ulkoilijan ilobingo

Kun uusiin ihmisiin tutustuminen on karanteenin vuoksi hankalaa, niin yksin tai läheisen kanssa ulkoillessa voi täyttää ulkoilijan ilobingoa.


Kotoilijan hyvän mielen bingo - karanteenibingo.

Kotoilijan hyvän mielen bingo

Kun kotona kökkimiseen kyllästynyt tarvitsee pientä piristystä, voi hänelle tulostaa kotoilijan hyvän mielen bingon.


Kotoilijan ikkunabingon ruudukko

Kotoilijan ikkunabingo

Kotoilijan ikkunabingo on helppo bingo, joka ohjaa tekemään havaintoja lähiympäristöstä.


bongausbingon malli

Tee-se-itse Bongausbingo

Tutustuminen sujuu kuin itsestään, kun lähtee uuteen ympäristöön seikkailemaan. Bongausbingo rohkaisee eri ikäpolvia lähtemään yhteiselle etsintäretkelle.

Kirjoittakaa tai piirtäkää tyhjiin ruutuihin mitä haluatte löytää vaikka pihalta, metsästä tai kirjastosta. Etsikää yhdessä. Kun löydätte etsimänne, piirtäkää rasti ruutuun.

Vastaavan bingon voi toteuttaa niin, että jokainen havainnoi kevään merkkejä ja tekee havainnoistaan bingon, jonka antaa toisen tehtäväksi. 


Eri toimijoiden bingoruudukkoja


RyhmäRenki-sivulta löytyy runsaasti lisää tutustumisideoita ryhmänohjaajille. Kokeile vaikka Tulemme tutuksi -kortteja, Muutoskortteja tai Tutustumiskortteja.

Hakusanat: Bingoja moneen menoon, erilaisia tutustumisbingoja, bingoruudukko, keskustelubingo, tutustumisbingo, tulostettava bingoruudukko, helppo bingo, seurapeli, tutustumisleikkejä, ryhmäytymisleikkejä, ideoita ryhmänohjaukseen, karanteenibingo, ikkunabingo, tutustumisruudukko, tutustumisharjoitus