Bingoja moneen menoon

Bingoja moneen menoon -sivulla on erilaisia versioita monille tutusta bingopelistä, kuten

  • perinteisiä numerobingoja
  • tutustumisruudukoita
  • havaintobingoja
  • tehtäväruudukoita
  • kuvabingoja.

Sivun lopussa on eri toimijoiden julkaisemia bingoruudukoita ja kuvalottoja.


Bingon idea lyhyesti

Bingossa jokaiselle pelaajalle jaetaan erilainen ruudukko. Ruudukossa voi olla numeroita, kirjaimia, sanoja tai kuvia. Tavallisin numeroita sisältävän ruudukon koko on 5 × 5, kuvabingoissa yleensä 3 × 3. Kuvabingoa kutsutaan myös kuvalotoksi.

Jos peli on esimerkiksi 5 × 5 -kokoinen numerobingo, onnetar arpoo numeroita ja pelaajat peittävät numeron pelimerkillä, jos se löytyy omasta ruudukosta. Pelaajien tavoitteena on saada viiden suora joko vaakasuoraan, pystysuoraan tai kulmasta kulmaan. Suoran ensimmäisenä saanut pelaaja huutaa BINGO.


Esimerkki bingolapusta ja pelinappuloista.

Numerobingot

Numerobingo on perinteinen bingo, jossa numeroita arvotaan bingokoneen avulla. Myynnissä on erilaisia bingokoneita, mutta voit käyttää myös digitaalista bingokonetta. Näytölle ilmestyvät luvut toimivat erityisen hyvin silloin, jos joku pelaajista kuulee huonosti.

Valitse ryhmällesi sopiva bingokone ja vastaava bingoruudukko. Mitä vähemmän eri numeroita on, sitä helpommin ja nopeammin peli sujuu.

Digitaaliset bingokoneet

Jo käytetyt numerot kannattaa kirjoittaa muistiin, jotta ne voi tarvittaessa tarkastaa.

Korttipakat

Onnenpyörät

Jos käytät onnenpyörää, niin poista jo arvottu numero.

Tulostettavat bingoruudukot

Jokaisessa tiedostossa on 50 erilaista bingoruudukkoa. Tulosta sen verran, kuin tarvitset. Jos kaikkien pelaajien näkökyky on hyvä, voit tulostaa 2 ruudukkoa sivua kohti.


Tutustutaan!-ruudukot

Tutustutaan!-ruudukoissa on kysymyksiä, väittämiä, tehtäviä tai henkilöä kuvaavia sanoja.

Erilaisia tutustumisruudukkoja käytetään uuden ryhmän alkaessa. Ruudukon täyttäminen murtaa jäätä ja samalla toisten nimet tulevat tutuksi. Ruudukkoja voi jakaa myös pienryhmiin, esimerkiksi kahvipöytiin, keskustelua herättämään.

Tutustumisruudukoita voi käyttää bingon tapaan. Bingoa pelataan lopuksi, kun ruudukot ovat täyttyneet nimillä. Ohjaaja luettelee osallistujien nimiä sattumanvaraisessa järjestyksessä. Nimensä kuullut osallistuja voi nousta seisomaan tai esitellä itsensä lyhyesti. Se, joka saa vaaka-, pysty- tai vinosuoran, huutaa BINGO. Palkinnoksi voittaja saa bingomestarin arvonimen.

Tarjolla on erityylisiä ja erikokoisia ruudukoita sekä muutama käyttöidea, mutta ohjaajana keksit varmasti, miten ruudukot toimivat juuri sinun ryhmässäsi.


Tutustutaan!-ruudukko.

Tutustutaan helposti

Paikallaan istuen: Tutustumisbingon pelaaminen on helppoa, kun osallistujat istuvat paikallaan pöydän ääressä. Jaa jokaiselle yksi ruudukko. Vuorossa oleva valitsee omasta ruudukostaan yhden itseään koskettavan väittämän ja kertoo sen toisille. Ne, joilla on sama väittämä omassa ruudukossaan ja jotka ovat samaa mieltä, rastittavat oman ruutunsa. Peliä jatketaan samalla keskustellen kierros tai kaksi.

Tilassa liikkuen: Jaa jokaiselle oma ruudukko, johon kerätään toisten nimiä. Osallistujat etsivät parin ja kumpikin saa valita sopivan väittämän toisen ruudukosta. Tämän jälkeen etsitään uusi pari. Ei haittaa, vaikka samaan ruutuun tulee useampikin nimi.

Tulostettavat ruudukot

Vinkkejä

  • Pelaaminen on helpompaa, jos kaikilla on samanlainen ruudukko.
  • Voit leikata bingoruudukon korteiksi. Pelaajat voivat nostaa kortin vuorotellen ja kertoa, onko väittämä tosi vai ei.
  • Kuvitettu tutustumisbingo tukee ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, vaikka juttu ei luistaisi pelkästään puheen keinoin. Se löytyy Juttu-tuvan juttusalkusta.

Tutustutaan! ruudukko hauskoilla luonnetta kuvaavilla sanoilla.

Tutustutaan hauskasti

Löytyykö ryhmästä kahvikissa? Entä lukutoukka? Näissä ruudukoissa on hauskoja, kuvaavia sanoja.

Jaa jokaiselle oma ruudukko, johon kerätään toisten nimiä. Ei haittaa, vaikka samaan ruutuun tulee useampikin nimi. Lopuksi osallistujat voivat kuvailla itseään koko ryhmälle valitsemillaan tai keksimillään sanoilla.

Ohje-esimerkki: Liiku tilassa ja etsi pari. Anna parisi valita häntä kuvaava sana ruudukostasi ja kertoa valinnastaan. Kirjoita hänen nimensä ruutuun. Valitse itse sana parisi ruudukosta. Etsi sitten uusi pari. Jatka, kunnes olet jutellut kaikkien kanssa.

Tulostettavat ruudukot


Tutustutaan!-ruudukko tehtävillä ja puheenaiheilla.

Tutustutaan tehtäviä tehden

Näissä ruudukoissa on puheenaiheita ja tehtäviä, jotka eivät (yleensä) vie paljon aikaa.

Ohje-esimerkki: Liiku tilassa ja etsi pari. Anna parisi valita puheenaihe tai tehtävä ja toimia sen mukaan. Kirjoita hänen nimensä ruutuun. Valitse itse yksi ruutu parisi ruudukosta. Etsi sitten uusi pari. Jatka, kunnes olet jutellut kaikkien kanssa.

Tulostettavat ruudukot

Vinkki: Nämä tehtävät voi tulostaa myös kortteina Tutustuminen ryhmässä -sivulta.


Tutustutaan!-ruudukko kysymyksillä ja tehtävillä.

Tutustutaan keskustellen

Keskustelua herättävät ruudukot toimivat silloin, kun aikaa on runsaasti. Nämä sopivat hyvin myös kahvipöytiin ja pienryhmiin murtamaan jäätä.

Jaa kaikille samanlainen ruudukko, johon kerätään toisten nimiä tilassa liikkuen. Kun kaksi henkilöä kohtaavat, he valitsevat yhdessä keskustelunaiheen. Keskustelun jälkeen kumpikin kirjoittaa toisen nimen oman paperinsa ruutuun. Ei haittaa, vaikka samaan ruutuun tulee useampikin nimi. Varaa riittävästi aikaa, kiireen tunne salpaa keskustelun. Nimien keräämistä voi jatkaa, kunnes useimmat ovat keskustelleet toistensa kanssa.

Tulostettavat ruudukot

Vinkki: Nämä tehtävät voi tulostaa myös kortteina Tutustuminen ryhmässä -sivulta.


bongausbingon malli

Tehtäväbingot ja havaintobingot

Erilaiset tehtävä- ja havaintobingot virkistävät mieltä. Ne kannustavat toimintaan tai havaintojen tekemiseen. Tulostettavien bingoruudukoiden loppuun voi merkitä omia havaintoja tai mukavia tekoja. Bongausbingon pari tai ryhmä laatii itse ja lähtee etsintäretkelle.

Ulkoilijan ilobingo

Yksin tai läheisen kanssa ulkoillessa voi täyttää ulkoilijan ilobingoa.

Kotoilijan hyvän mielen bingo

Kun kotona kökkimiseen kyllästynyt tarvitsee pientä piristystä, voi hänelle tulostaa kotoilijan hyvän mielen bingon.

Kotoilijan ikkunabingo

Kotoilijan ikkunabingo on helppo bingo, joka ohjaa tekemään havaintoja lähiympäristöstä.

Tee-se-itse Bongausbingo

Tutustuminen sujuu kuin itsestään, kun lähtee uuteen ympäristöön seikkailemaan. Bongausbingo rohkaisee eri ikäpolvia lähtemään yhteiselle etsintäretkelle.

Kirjoittakaa tai piirtäkää tyhjiin ruutuihin, mitä haluatte löytää vaikka pihalta, metsästä tai kirjastosta. Etsikää yhdessä. Kun löydätte etsimänne, piirtäkää rasti ruutuun.

Vastaavan bongausbingon voi toteuttaa niin, että jokainen havainnoi kevään merkkejä ja tekee havainnoistaan bingon, jonka antaa toisen tehtäväksi. 


Menopelibingon pelialusta, jossa on rastisuora.

Kuvabingoja ja kuvalottoja


Eri toimijoiden bingoruudukkoja

Luonto

Juhlat

Muut


Vahvike-aineistopankin Pelit-laatikosta löytyy käytännön vinkkejä erilaisiin bingoihin.

Hakusanat: Bingoja moneen menoon, erilaisia tutustumisbingoja, bingoruudukko, keskustelubingo, tutustumisbingo, tulostettava bingoruudukko, helppo bingo, seurapeli, tutustumisleikkejä, ryhmäytymisleikkejä, ideoita ryhmänohjaukseen, karanteenibingo, ikkunabingo, tutustumisruudukko, tutustumisharjoitus, bingokone, bingopeli, bingonumerot, bingolappu, tulostettavat bingolaput