Jouluiset kuvapähkinät

Mikä kuvista puuttuu: Poro, kortti vai pipari? Jouluiset kuvapähkinät on lähimuistia harjoittava visa, jonka voi soveltaa ryhmälle sopivaksi. Visasta on myös ruotsinkielinen versio.

Kuvia voi heijastaa valkokankaalle tai näyttää näytöltä. Visassa ryhmä painaa kuvat mieleen ja pohtii yhdessä, mikä kuvista on joukosta poissa. Mieleen painettavien kuvien määrä lisääntyy vähitellen, kun visa etenee.

Kuvapähkinät helpommin

  • Kuvia kerraten -visassa samat kuvat toistuvat peräkkäisissä kuvasarjoissa, ja ne tulevat vähitellen tutuksi. 
  • Paina kuvat mieleesi ja Mikä kuvista puuttuu -sivut voi tulostaa ja puuttuvan kuvan etsiä sivuja vertaillen. Silloin ei valkokangasta tarvita.

Lataa, heijasta tai tulosta