Jouluiset kuvapähkinät

Jouluiset kuvapähkinät -sivulla on muistiharjoituksia, joita voi tehdä ryhmässä, pareittain tai itsekseen. Sivun lopussa on väritystehtäviä.

Bildgåtorna med jultema finns även på svenska.


Pina kuvat mieleesi -muistiharjoitus.

Jouluiset muistiharjoitukset

Tuttua aivojumppaa on kuvien, sanojen tai esineiden painaminen mieleen. Jouluiset kuvapähkinät on lähimuistia harjoittava visa, jonka voi soveltaa ryhmälle sopivaksi. Visasta on helpompi ja vaativampi versio.

  • Helpommassa versiossa kuvia on 3–6.
  • Vaativammassa versiossa kuvia on 7–9.

Tuttu aivojumppa etä- ja lähiryhmiin

Lähiryhmässä kuvasarjan voi heijastaa valkokankaalle tai näyttää isolta näytöltä. Etäryhmässä kuvasarjan voi näyttää joko näyttöä jakamalla tai näyttämällä sivun kerrallaan kameralle. Kuvat voi käydä yhdessä läpi, jotta sanat tulevat tutuiksi. 

Seuraavaksi ryhmä painaa kuvat mieleen. Ryhmää voi kannustaa keksimään yhdessä muistisääntöjä. Lopuksi ryhmä pohtii yhdessä, mikä kuva puuttuu. Mieleen painettavien kuvien määrä lisääntyy, kun kuvasarjat etenevät. 

Jos haluat helpomman aivojumpan, niin Kuvia kerraten -visassa sama kuvasarja palautetaan mieleen ennen puuttuvan kuvan muistelua. 

Liikunnallinen aivojumppa

Visasta saa liikunnallisemman, kun tulostat sivuja ja laitat ne kauas toisistaan. Toisessa paikassa kuvat painetaan mieleen ja toisessa paikassa muistellaan, mikä kuvista puuttuu. Jos kuva ei tule mieleen, joutuu palaamaan virkistämään muistiaan. 

Aivojumppa itsenäisesti

Voit tulostaa tehtävät itsekseen pohdittavaksi. Helpossa versiossa tulostetaan Paina kuvat mieleesi ja Mikä kuvista puuttuu -sivut eri puolille paperia tai eri papereille. Silloin ratkaisua voi etsiä papereita verraten.

Jouluiset kuvapähkinät

Bildgåtor med jultema


Paina kuvat mieleesi Memorera bilderna

Tulosta tehtäviä. Osallistujat voivat katsella kuvia muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen jokainen voi kirjoittaa paperille tai muistella vaikka parin kanssa, mitä kuvia sivulla oli. Lisää haastetta saa, kun antaa tehtäväksi muistella kuvien yksityiskohtia tai keksiä jouluisia asioita, joita ei ollut mukana.

Paina kuvat mieleesi

Memorera bilderna

Vinkki: Tehtäväpaperia voi käyttää kuvanselityspelinä. Ohjaaja tai joku ryhmästä antaa vihjeitä ja toiset yrittävät arvata, mistä kuvasta on kysymys.


Väritystehtävät Färglägg

Peilikuvatehtävä: joulupallo

Hahmotus- ja päättelykykyä voi harjoittaa värittämällä tai piirtämällä. Esimerkiksi joulupallon mallikuvio on tarkoitus toistaa peilikuvana. Jatka kuvaa -tehtävissä on tarkoitus toistaa samaa kuviota.

Väritä tai jatka kuvia

Peilikuvatehtävät 

Fortsätt mönstret

Spegelbildsuppgift

Vinkkejä


Lisää vastaavia muistiharjoituksia löydät KUVAPÄHKINÄT-avainsanalla. Entä kaipaatko lisää jouluista tekemistä? Sitä löytyy JOULU-avainsanalla.

Hakusanat: aivojumppa, päättelytehtävät, ideoita ryhmiin, symmetriaharjoituksia, piirrä peilikuva -tehtäviä, muistiharjoituksia, kimin koe, tehtäviä muistiryhmille, tekemistä päivätoimintaan, jouluvisa