Juttu-tuvan juttusalkku

Juttu-tuvan juttusalkku sisältää tekemistä ryhmille, joissa juttu ei aina luista pelkästään puhutun kielen keinoin. Peleissä ja tehtävissä on sanojen lisäksi kuvia, ja niissä käytetään puheen ohella eleitä, ilmeitä, ääniä, piirtämistä ja osoittamista. Näiden käyttäminen tukee myös ryhmään osallistujien lähimuistia ja auttaa keskittymään.

Jutustelu on muutakin kuin puhetta. Juttusalkun tehtävät rohkaisevat monipuoliseen vuorovaikutukseen ryhmään osallistujien kesken. Samalla kun vuorovaikutustaidot harjaantuvat, osallistujat tutustuvat toisiinsa paremmin. Salkun monikäyttöinen sisältö sopii suomen kielen toiminnalliseen opiskeluun.

Pelit ja tehtävät ovat syntyneet Aivoliiton Juttu-tupa-toiminnan ja RyhmäRengin yhteistyön tuloksena. Juttu-tuvan juttusalkkua kannattaa availla jatkossakin, koska yhteistyö ja käyttäjälähtöinen kehittäminen jatkuvat. Materiaalit ovat myös ruotsiksi.

Juttusalkun sisältöä on myös sivuilla:


Kommunikointikortit

Kommunikointikorttien avulla voi jutella afasian vaikutuksesta arjen keskusteluihin. Afasia on aina yksilöllinen, eli kaikki korttien sanat eivät sovi kaikille. Ensimmäisen kortin avulla voi kertoa itselleen sopivista keskustelun tavoista. Toisen kortin avulla voi kertoa, mitkä asiat tukevat omaa ymmärtämistä.

Sanojen tarkoitus on helpottaa sopivan sanan löytämistä ja aiheen rajausta. Korteista voi esimerkiksi ympyröidä itselleen sopivat sanat. Muistakaa keskustelussa myös vaihtoehto “jokin muu”, ja lisävaihtoehtojen antaminen kirjoittamalla tukisanoja, jos haluttu asia ei löydy kortista. Mukavia keskusteluhetkiä!

Kortit toimivat hyvin afasiaan liittyvän keskustelun tukena. Kun ryhmään tulee uusi jäsen, kortit sopivat tutustumisharjoitukseksi. Samalla erilaiset afasiaoireet tulevat tutuksi. 


Tutustumisbingo – Lära känna bingo

Tutustumisbingo on helppo tapa aloittaa kauden ensimmäinen ryhmäkerta. Tutustumisen lisäksi bingo rohkaisee osallistujia juttelemaan toistensa kanssa sekä löytämään ryhmää yhdistäviä asioita.

Tutustumisbingon bingoruudukko, malli

Jaa jokaiselle pelaajalle bingoruudukko ja kynä. Pelaajat nostavat vuorotellen yhden kysymyskortin ja kysyvät kysymyksen. (Kysymyskortit vastaavat bingoruudukon minä-muotoisia virkkeitä.) Toiset vastaavat kysymykseen kyllä tai ei joko peukuttamalla tai kyllä/ei-korttia näyttämällä. Ne, jotka vastasivat kyllä, saavat piirtää rastin ruutuun. 

Tutustumisbingo

Lära känna bingo

Vinkkejä:

  • Tutustumisbingossa on kaksi erilaista ruudukkoa. Pelaaminen on helpompaa ja nopeampaa, jos annat kaikille samanlaisen ruudukon.
  • Jos haluat käyttää bingoruudukoita uudestaan, niin käytä pelimerkkejä (esim. muovikorkkeja).

Oman elämän jana – En linje för det egna livet

Oman elämän jana -tehtävässä osallistujat voivat kertoa, mitkä elämäntapahtumat ovat olleet heille niin merkityksellisiä, että he haluavat toistenkin niistä tietävän. 

Oman elämän jana - esimerkkinä uusi harrastus 1960-luvulla

Tehtävässä on tärkeää, että osallistujat saavat itse päättää, mistä aiheesta kertovat ja kuinka paljon. Tehtävänanto voi olla esimerkiksi: “Poimi yksi sinulle tärkeä aihe, josta haluat kertoa meille kaikille.” Jokainen laittaa vuorollaan kortin aikajanalle ja kertoo valinnastaan. Kun kaikki ovat jakaneet jotain omasta elämästään, tehdään uusi kierros, jos ryhmä niin haluaa.

Valmistelu: Tulosta ja leikkaa Oman elämän jana -kortit. Kaikkia kuvia ei tarvitse laittaa näkyville samalla kerralla. Ryhmäkerran aiheena voi olla vaikka aikuistuminen. Tulosta aikajana. Leikkaa kaikista muista paitsi ensimmäisestä jananpalasta vasemmanpuoleinen pystyviiva pois. Kokoa jana seinälle, lattialle tai pöydälle. 

Oman elämän jana

En linje för det egna livet

Vinkki: Kortteja ja aikajanaa voi käyttää monella tavalla ryhmissä ja yksilötyössä. Tulosta tarvittaessa useampi kappale samoja kortteja ja aikajanoja.

Ehdotuksia:

  • Iso ryhmä: Jokainen poimii vuorollaan kortin, joka kuvaa elämän tärkeintä hetkeä, sijoittaa sen janalle ja kertoo siitä tarkemmin. 
  • Pienryhmä: Kuten edellä, mutta lisäksi ohjaaja antaa toisille osallistujille mahdollisuuden jatkaa keskustelua omista aiheeseen liittyvistä kokemuksistaan.
  • Parityöskentely: Kumpikin kokoaa valitsemistaan korteista oman elämänsä janan. Toinen voi laittaa kuvat janan yläpuolelle ja toinen alapuolelle. Elämäntapahtumista keskustellaan parin kanssa ja etsitään yhdistäviä asioita. 

Fiilismittari – Feelismätare

Juttu-tupa-ryhmissä testattu ja hyväksi havaittu fiilismittari saa ryhmän kertomaan sen hetkisen fiiliksensä etä- ja lähiryhmissä. Fiilismittarissa on peräkkäin myönteisiä, neutraaleja ja hankalia tunteita. 

Fiilismittari seinällä

Lähiryhmät: Jokainen osallistuja kirjoittaa vuorollaan oman nimensä esimerkiksi post-it-lapulle ja vie lapun sen tunteen kohdalle, joka kuvaa hänen fiilistään sillä hetkellä. 

Etäryhmät: Yhden sivun fiilismittari sopii etäryhmiin, kun ohjaaja jakaa sen omalla näytöllään kaikille osallistujille. Jos jakaminen ei onnistu, tulostettua sivua voi näyttää kameralle.

Fiilismittari

Feelismätare

Fiilismittari yhdelle sivulle.

Vinkkejä

  • Voit katsoa Youtubesta videon, kuinka fiilismittaria käytetään Juttu-tuvassa.
  • Täytetystä fiilismittarista voi ottaa kuvan ja verrata sitä myöhemmin täytettyihin fiilismittareihin. Vaihtuuko talven pimeyden tuoma väsymys keväällä myönteisempiin fiiliksiin?

Ystäväkävely – Kompispromenad

Kaveruus ja ystävyys perustuvat vastavuoroisuuteen sekä kykyyn olla vuorovaikutuksessa yhdessä. Yksi vuorovaikutuskeino on puhuminen. Pidämme usein taitoa itsestäänselvyytenä. Mitä ja miten sinä kertoisit kaverille, jos et voisi puhua?

Ystävän kanssa jutustelu on muutakin kuin puhetta. Puhumisen lisäksi osallistua voi eleiden, ilmeiden, osoittamisen sekä muun toiminnan avulla. Jutunjuurta löytyy helpommin, kun lähtee kävelylle tai uuteen ympäristöön. Jäätä voi murtaa Ystäväkävelyn kysymyksillä.

Ystäväkävely ei ole ihan perinteinen kävely, sillä sen painopiste on jalkaterän sijasta tutustumisessa ja aistien avaamisessa. Tämä onnistuu vaikka pihapenkillä, kahvilassa tai lähipuistossa, kaverin kanssa tai koko porukalla.

Ystäväkävelyn tehtävämonisteen kuva

Ystäväkävelyn valmistelu

Tulosta Ystäväkävelyn kysymykset. Voit jakaa osallistujille koko paperin tai yhden aistin kysymykset kerrallaan. Varaa mukaan jotain pientä herkuteltavaa sekä kyniä ja paperia siltä varalta, että kysymyksiä pitää tarkentaa piirtämällä.


Juttu-tuvan juttusalkku kehittyy ja täydentyy

Salkkuun sujahtaa uusia juttuja silloin tällöin, joten käy välillä kurkistamassa. 

Entä miten Juttusalkun jutut toimivat ryhmässä? Millaisia kehitysehdotuksia ryhmäsi keksi? Vinkkaa emännälle niin tehdään yhdessä entistä parempia juttuja!


Aivoliiton Juttu-tupa-toiminta

Juttu-tupa-toiminta on afaattisille henkilöille suunnattua ryhmätoimintaa työväen- ja kansalaisopistoissa. Ryhmiä on sekä suomen- että ruotsinkielisinä ympäri Suomen. Toiminta on jatkuvaa ja sitä kehitetään yhteistyössä Aivoliiton kanssa. 

Tavoitteena on tarjota mielekästä ryhmätoimintaa ja vertaistukea osallistujille. Juttu-tupien ohjaajat on koulutettu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukemiseen. Osallistujia tuetaan ja kannustetaan vuorovaikutukseen. Tukena käytetään esimerkiksi kuvia, kirjoittamista sekä piirtämistä.