Kesäiset kysymykset

  • Kesätorilta minä ostan mieluiten…
  • Minusta varma kesän merkki on…
  • Minulle tärkeä juhannusperinne on…

Kesäiset kysymykset kuljettavat keskustelun kesään ja herättelevät muistoja, auttavat sanoittamaan toiveita tai ilmaisemaan mielipiteitä. 

Korttien avulla voi suunnitella kesäkauden toimintaa. Ajatusten jakamisen jälkeen ryhmän toiminnasta tai yhteisestä arjesta voi tehdä osallistujien tai asukkaiden toiveiden mukaisen ja heidän omia perinteitään kunnioittavan.

Käyttäjien toivomat helpommat kysymykset nyt saatavilla! Vaativammat kysymykset löytyvät myös ruotsiksi ja kaksikielisenä.


Helpommat kesäkysymykset


Kesäiset kysymykset