Kesäiset kysymykset

Kesäiset kysymykset kuljettavat keskustelun kesään ja herättelevät muistoja, auttavat sanoittamaan toiveita tai ilmaisemaan mielipiteitä.

Korttien avulla voi suunnitella kesäkauden toimintaa. Ajatusten jakamisen jälkeen ryhmän toiminnasta tai yhteisestä arjesta voi tehdä osallistujien tai asukkaiden toiveiden mukaisen ja heidän omia perinteitään kunnioittavan.


Kesäiset kysymykset

Kysymyksistä löytyy helpompi ja vaativampi versio. Vaativammat kysymykset löytyvät myös ruotsiksi sekä kaksikielisenä. Kysymyksistä voi valita ryhmälle sopivimmat tai kaikki. Voit kirjoittaa omia kysymyksiä tyhjiin kortteihin.

Jokainen voi omalla vuorollaan nostaa sattumanvaraisen kysymyksen. Jos aihe herättää ajatuksia, pyydä vastaajaa kertomaan lisää ja anna tilaa keskustelulle. Kysymyksen voi myös vaihtaa. Kysymykset voi myös levittää näkyville ja pyytää kaikkia nostamaan esiin ainakin yksi kiinnostava keskustelunaihe.

Helpommat kysymykset

Vaativammat kysymykset

Sommarfrågor