Keväiset kuvapähkinät

Keväiset kuvapähkinät -sivulla on muistiharjoituksia, joita voi tehdä ryhmässä, pareittain tai itsekseen. Sivun lopussa on väritystehtäviä.


Kuvapähkinät – Bildgåtor

Mikä kuvista puuttuu? Muna, kukko vai kana? Tuttua aivojumppaa on kuvien, sanojen tai esineiden painaminen mieleen. Keväiset kuvapähkinät on lähimuistia harjoittava visa, jonka voi soveltaa ryhmälle sopivaksi. Visasta on myös ruotsinkielinen versio.

Kuvia voi heijastaa valkokankaalle tai näyttää näytöltä. Visassa ryhmä painaa kuvat mieleen ja pohtii yhdessä, mikä kuvista on joukosta poissa. Mieleen painettavien kuvien määrä lisääntyy vähitellen, kun visa etenee.

Kuvapähkinät helpommin

  • Kuvia kerraten -visassa samat kuvat toistuvat peräkkäisissä kuvasarjoissa, ja ne tulevat vähitellen tutuksi. 
  • Paina kuvat mieleesi -sivun voi tulostaa ja jättää näkyville.
  • Paina kuvat mieleesi ja Mikä kuvista puuttuu -sivut voi tulostaa ja kiinnittää yhteen. Silloin näyttöä tai valkokangasta ei tarvita.

Paina kuvat mieleesi – Memorera bilderna

Paina kuvat mieleesi -muistiharjoitus

Tulosta tehtävä. Osallistujat voivat katsella kuvia muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen jokainen voi kirjoittaa paperille tai muistella vaikka parin kanssa, mitä kuvia sivulla oli. Lisää haastetta saa, kun antaa tehtäväksi muistella kuvien yksityiskohtia tai keksiä keväisiä asioita, joita ei ollut mukana.

Vinkki: Tehtäväpaperia voi käyttää kuvaselityspelinä. Ohjaaja tai joku ryhmästä antaa vihjeitä ja toiset yrittävät arvata, mistä kuvasta on kysymys.


Väritystehtävät – Färglägg

Hahmotus- ja päättelykykyä voi harjoittaa värittämällä tai piirtämällä. 

Peilikuvatehtävä, aiheena perhonen.

Väritä mallin mukaan

Färglägg enligt modellen 

Vinkkejä


Lisää vastaavia muistiharjoituksia löydät KUVAPÄHKINÄT-avainsanalla. Entä kaipaatko lisää keväistä tekemistä? Sitä löytyy KEVÄT-sanaa klikkaamalla.

Hakusanat: aivojumppa, muistiharjoitus, muistitehtävä, muistiharjoituksia, muistiryhmä, kuvanselitys, lähimuisti, mieleen painaminen, kimin koe, väritystehtävä, peilikuvaharjoitus, hahmotustehtäviä, kevät, keväistä tekemistä ryhmätoimintaan