Marja-Liisa Kirvesniemi -aineisto

Marja-Liisa Kirvesniemi -aineistossa on ideoita ja välineitä Marja-Liisan, hiihdon sekä talvisen ulkoilun ja urheilun käsittelyyn ryhmissä. Ryhmätoimintaan tarkoitettu aineisto sisältää ohjeen, selkotekstin, tehtäviä, kysymyksiä ja kaksi domino-peliä. Sivun lopussa on linkkivinkkejä.


Marja-Liisa -aineisto

Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla. Kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät kysymykset tekevät tekstistä omakohtaisemman. Marja-Liisan vahvuuksia voi etsiä ryhmään osallistujista Sinä olet kuin Marja-Liisa -tehtävän avulla. 

Lukemista, tehtävää, keskusteltavaa

Talviset ulkoilu- ja urheilukysymykset

Kysymyksien avulla voi herätellä liikuntamuistoja tai nostaa esiin liikuntatoiveita. Kysymyksistä voi valita ryhmälle sopivimmat tai kaikki. Esille nousseita ulkoilutoiveita tai ideoita kannattaa ottaa ryhmän suunnittelussa huomioon.

Toimintaideoita

  • Suurten kisojen aikaan voi järjestää kisastudion tai penkkiurheilupäivän.
  • Jos ryhmää kiinnostaa, kokeiltavaksi voi lainata tai vuokrata erityisliikuntavälineitä. Tietoa välineistä saa esimerkiksi Malike-keskuksesta.
  • Yhdessä järjestettyjen sisä- tai pihaolympialaisten jälkeen voi nauttia mitalikahvit ja laulaa Maamme-laulun.
  • Vinkkejä lukutuokion järjestämiseen löytyy Yhteiset lukuhetket -sivulta.

Helppo talvilaji-domino

Helppo talvilaji-domino on perinteinen kuvadomino.

Talvilaji-dominon esimerkki.

Tiedostossa on mukana kuvadominon valmistus- ja peliohjeet.

Vinkki: Palkinnoksi voi antaa runokortteja


Haastava talvilaji-domino

Haastavassa dominossa on kuvien lisäksi urheiluvälineiden nimiä. Tarkoituksena on, että kuvan jälkeen laitetaan kortti, jossa on kyseisen esineen nimi. Pelissä on myös jokeri, joka käy minkä tahansa kortin kanssa.

Talvilaji-domino, jossa urheiluvälineen kuva yhdistetään sanaan.

Pelaajat voivat muodostaa yhteistyötä tekeviä pareja, jos aivot nyrjähtävät yksin pohtiessa.

Vinkki: Palkinnoksi voi antaa runokortteja


Nettivinkit

Suuret urheilujuhlat yhdistävät ihmisiä ja herättävät tunteita. Vanhojen voitonhetkien eläminen uudelleen voi herkistää mielen. 

Katso voitonhetkiä Ylen Elävässä Arkistossa

Urheiluaiheista tekemistä ja visailuja

  • Suomen urheilumuseon oppimateriaalit, mm. Urheilumuistot keskustelukortit, Helsinki 1952, Suomi urheilee -selkokielinen materiaali, Urheiluvisa ja Olympiavisa.
  • Urheilumuseo esittelee 100 tarinaa Suomi urheilee -teemalla.
  • RyhmäRenki-sivustolta löytyy lisää urheiluun ja liikuntaan liittyvää tekemistä kuten selkokirjoja, kysymyskortteja ja aivojumppaa.

Hakusanat: hiihtotietoa selkokielellä, hiihto, hiihtäjä Marja-Liisa Kirvesniemi, Marja-Liisa Hämäläinen, lukemista lukupiireille, tekemistä selkoryhmille, ideoita miesten ryhmiin, palvelutalot, päivätoiminta, viriketoiminnan ohjaajat, muistelu, urheilumuistot


Selkeä Suomi-sarja

Marja-Liisa Kirvesniemi -aineisto kuuluu 10-osaiseen Suomi-sarjaan. Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden osallistavaa ja monipuolista käyttöä ryhmätoiminnassa.

Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista selkokirjoista. Marja-Liisa -teksti on selkokirjasta Suomalaisia urheilijoita.