Marja-Liisa -selkoaineisto

Marja-Liisa Kirvesniemi -aineistossa on ideoita ja välineitä Marja-Liisan, hiihdon, talvisen ulkoilun ja urheilun käsittelyyn ryhmissä. Ryhmätoimintaan tarkoitettu aineisto sisältää ohjeen, selkotekstin, tehtäviä, kysymyksiä ja kaksi domino-peliä.


Marja-Liisa -aineisto

Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla.

Lukemista, tehtävää, keskusteltavaa

Vinkkejä lukutuokion järjestämiseen löytyy Yhteiset lukuhetket -sivulta.


Helppo talvilaji-domino

Helppo talvilaji-domino on perinteinen kuvadomino.

Talvilaji-dominon esimerkki.

Tiedostossa on mukana kuvadominon valmistus- ja peliohjeet.

Vinkki: Palkinnoksi voi antaa runokortteja


Haastava talvilaji-domino

Haastavassa dominossa on kuvien lisäksi urheiluvälineiden nimiä. Tarkoituksena on, että kuvan jälkeen laitetaan kortti, jossa on kyseisen esineen nimi. Pelissä on myös jokeri, joka käy minkä tahansa kortin kanssa.

Talvilaji-domino, jossa urheiluvälineen kuva yhdistetään sanaan.

Pelaajat voivat muodostaa yhteistyötä tekeviä pareja, jos aivot nyrjähtävät yksin pohtiessa.

Vinkki: Palkinnoksi voi antaa runokortteja


Ulkoilu- ja urheilukysymykset

Kysymys- ja keskustelukortteihin sisältyvät Talviset ulkoilu- ja urheilukysymykset, joiden avulla voi herätellä liikuntamuistoja tai nostaa esiin liikuntatoiveita. Kysymyksistä voi valita ryhmälle sopivimmat tai kaikki.


Lisää tekemistä

RyhmäRenki-sivustolta löytyy lisää urheiluun ja liikuntaan liittyvää tekemistä, kuten selkokirjoja, kysymyskortteja ja aivojumppaa.


Selkeä Suomi-sarja

Marja-Liisa Kirvesniemi -aineisto kuuluu 10-osaiseen Suomi-sarjaan. Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden osallistavaa ja monipuolista käyttöä ryhmätoiminnassa.

Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista selkokirjoista. Marja-Liisa -teksti on selkokirjasta Suomalaisia urheilijoita.