Mietelauseet

Mietelause, mietelmä, ajatelma ja aforismi – lyhyesti ilmaistuilla ja oivaltavilla elämänviisauksilla on monta nimeä. Vanhoihin viisauksiin kuuluvat sananlaskut ja sananparret. ”Lyhyet ajatukset ovat siitä hyviä, että ne panevat lukijan itsensäkin ajattelemaan”, sanoi kirjailija Leo Tolstoi. Mietelauseita voikin käyttää ryhmissä monin tavoin herättämään keskustelua ja nostamaan esiin elämän aikana opittuja viisauksia.

Mietelauseet-sivulla on tulostettavia mietelauseita eri aihepiireistä sekä mietelausetehtäviä. Sivun lopussa on lisätietoa lyhyesti ilmaistuista ajatuksista sekä linkkivinkkejä.


Mietelausekortteja

Mietelausekortteja: Yhteistyö on viisauden alku ja juuri.

Toisten kirjoittamat mietelauseet koskettavat, jos ne liittyvät omiin arvoihin, elämänkokemuksiin tai mietintämyssyssä oleviin asioihin. Mietelauseiden avulla voi löytää uusia näkökulmia, jäsentää ajatuksiaan ja ilmaista niitä toisille.

Valitse tilanteeseen tai ajankohtaan sopivia mietelauseita. Voit tulostaa valmiita kortteja tai kirjoittaa niitä paperille. Kauniisti toteutettu mietelause tuntuu arvokkaammalta. Voit leikata tai repiä reunat, kääriä paperin rullalle ja kiinnittää kauniilla narulla. Käärön voi jakaa kahvikuppeihin tai tarjoilla pieneltä tarjottimelta.

Mietelauseita voi levittää kaikkien nähtäville ja pyytää jokaista valitsemaan omansa. Ohjeeksi voi antaa vaikka ”Minkä mietelauseen valitsisit kotisi seinälle?” tai ”Mikä mietelause on tärkeä juuri nyt?”.

Tulostettavat kortit

Vinkki: Mietelauseen etsimisen voi antaa kotitehtäväksi.

Lähteet: Mietelauseet ja sananlaskut on kerätty pääasiassa Wikisitaateista ja ne on julkaistu Jarkko Laineen toimittamassa Suuressa sitaattisanakirjassa (Otava 1989).


Omat mietelauseet

Oma mietelause: Kyllä hätä keinot keksii. Minäpä keksin...

Nyt on tilaisuus ammentaa omasta elämänkokemuksesta ja kirjoittaa omia mietelauseita tai elämänviisauksia. Innostavia alkuja voi valita vaikka pareittain ja keksiä yhdessä loppuja. Tyhjissä korteissa ei valmis alku rajaa luovuutta. Mietelauseiden kirjoittaminen sopii myös kotitehtäväksi.

Tulostettavat kortit

Vinkki: Mietelauseista voi tehdä pikku lahjoja, kortteja, kirjanmerkkejä tai huoneentauluja.

Mietelausekääröjä tarjottimella


Kannustavat sananlaskut

Sananlaskut 2.0 -sivulla ovat nöyryyteen ja vaatimattomuuteen kannustavat sananlaskumme saaneet uuden, myönteisen muodon. Lisäksi sivulta löytyy alkuja omille sananlaskuille.


Lyhyesti sanottu -sanakirja

Aforismi eli ajatelma, mietelmä tai mietelause on tiiviissä ja lyhyessä muodossa lausuttu ajatus. Täsmällisemmin määriteltynä aforismi on ajatuksellisesti painokas sekä tiiviisti ja tyylikkäästi muotoiltu virke tai useamman virkkeen kokonaisuus.

Sananlasku on muodoltaan kiinteä, lyhyt ja ytimekäs, usein kuvallinen lausuma, johon sisältyy kokemusperäinen elämänohje tai yleinen totuus.

Sananparsi tarkoittaa myös sananlaskua, puheenpartta tai sutkausta.

Elämänviisaus on kokemusperäinen ja elämää koskeva tieto tai viisaus, esimerkiksi sananlasku, joka sisältää syvän elämänviisauden.

Sitaatti on suora lainaus toisen sanomasta tai kirjoittamasta.

Lentävä lause on tunnettu fraasi, joka on alkanut elää omaa elämäänsä alkuperäisen asiayhteydensä ulkopuolella. Yleensä lentävät lauseet ovat alun perin sitaatteja jonkun tunnetun henkilön puheesta tai tekstistä tai niitä ainakin väitetään sellaisiksi.

Aforismeja aforismeista

Aforismi = uusaikainen, mieskohtaiseen salattuun tuntoon pohjautuva sananlasku, jossa ajatus tekee pienen, mutta tiukan solmun. (Juhani Siljo)

Sen joka osaa kirjoittaa aforismeja ei pidä haaskata aikaansa esseihin. (Karl Kraus)

Mietelmien ei tarvitse olla ajattelua. Ne voivat olla itseviihdyttelyä. Siis jatkoa kehtolauluille vain. (Maria Jotuni)

Sananlaskut ovat lyhyitä lauselmia, jotka ovat johdetut pitkästä kokemuksesta. (Miguel de Cervantes)


Mietelauselinkit