Miina Sillanpää -selkoaineisto

Miina Sillanpää -selkoaineiston avulla voi perehtyä suomalaisen suurnaisen elämään sekä pohtia ja jakaa ryhmän kanssa omia arvojaan ja elämänkokemuksiaan. Ryhmätoimintaan tarkoitetussa aineistossa on neljä osaa: ohje, teksti, tekstiä syventäviä kysymyksiä, tehtäviä ja valokuvia.

Erityisesti aineisto sopii lokakuun alkuun, koska 1.10 on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Viime vuosina päivää on saanut juhlia nostamalla lipun salkoon. 

Tulosta aineisto

Vinkkejä lukutuokion järjestämiseen löytyy Yhteiset lukuhetket -sivulta.


Muutoskortit

Muutoskortit

Aineistoon sisältyy myönteiset Muutoskortit, joiden avulla voi pohtia omaa muuttumistaan elämän varrella tai kertoa itsestään ja elämästään sen verran kuin haluaa. Tutustumisen lisäksi kortit sopivat palautteen antamiseen, sillä niiden avulla voi kertoa toisille ryhmään osallistujille heidän hyvistä ominaisuuksistaan. 

Tehtävänantoja

  • Millainen olit lapsena? Valitse kortti tai kirjoita sana tyhjään korttiin. Kerro, oletko muuttunut.
  • Millainen olet nyt? Valitse kortti tai kirjoita sana tyhjään korttiin. Kerro, mitä iloa ominaisuudesta on.
  • Millainen haluaisit olla tulevaisuudessa? Valitse kortti tai kirjoita sana tyhjään korttiin. Miksi?
  • Kukin osallistuja nostaa sattumanvaraisen kortin ja kertoo, kuvaako sana häntä vai ei.
  • Ryhmä voi myös valita jokaiselle sopivan sanan ja kirjoittaa sen kunniamerkiksi vaikka kirjanmerkkiin, korttiin tai pyykkipoikaan. Näin myönteinen palaute lämmittää mieltä kotonakin.

Hakusanat: Miina Sillanpää, selkokieli, selkoryhmä, lukutuokio, myönteinen palaute, keskustelukortit, kysymyskortit, tutustumiskortit, itsetuntemus


Selkeä Suomi-sarja

Miina Sillanpää -aineisto kuuluu 10-osaiseen Suomi-sarjaan. Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden osallistavaa ja monipuolista käyttöä ryhmätoiminnassa. 

Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista selkokirjoista. Miina Sillanpää -selkoteksti on kirjasta Suomalaisia suurnaisia.