Miina Sillanpää -aineisto

Miina Sillanpää -aineiston avulla voi perehtyä suomalaisen suurnaisen elämään sekä pohtia ja jakaa ryhmän kanssa omia arvojaan ja elämänkokemuksiaan. Ryhmätoimintaan tarkoitettuun aineistoon sisältyy ohje, selkoteksti, tekstiä syventäviä kysymyksiä, tehtäviä ja valokuvia.

Erityisesti aineisto sopii lokakuun alkuun, koska 1.10. on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Viime vuosina päivää on saanut juhlia nostamalla lipun salkoon.


Miina Sillanpää -aineisto

Aineistoa voi käyttää muisteluun sekä yhteisen lukuhetken elävöittämiseen monin tavoin. Kokemuksia ja mielipiteitä herättävät kysymykset ja tehtävät tekevät tekstistä omakohtaisemman. 

Miina Sillapää sanoi: ”Jokaiselle ihmiselle tekee hyvää, kun hän saa nähdä ja kuulla, että sydämen halulla tehty työ saa vastakaikua ja ymmärtämystä osakseen.” Kehukaa siis toisianne hyvällä omallatunnolla. Miinan vahvuuksia voi etsiä ryhmään osallistujista Sinä olet kuin Miina -tehtävän avulla.

Vaikka Miina oli lapsena ujo ja hiljainen, aikuisena hänestä tuli rohkea heikompien puolustaja. Keskustelkaa yhdessä, miten kukin osallistuja on muuttunut elämän varrella. Apuna voi käyttää Muutoskortteja.

Ohje, lukemista ja kuvia

Kysymyksiä ja tehtäviä

Vinkkejä lukutuokion järjestämiseen löytyy Yhteiset lukuhetket -sivulta.


Miina Sillanpää ministerinä. Kuva: Miina Sillanpään Säätiö.

Miina Sillanpää ministerinä

Nettivinkit


Muutoskortit

Muutoskortit

Miina Sillanpää -aineistoon sisältyy myönteiset Muutoskortit, joiden avulla voi pohtia omaa muuttumistaan elämän varrella tai kertoa itsestään ja elämästään sen verran kuin haluaa. Tutustumisen lisäksi kortit sopivat palautteen antamiseen, sillä niiden avulla voi kertoa toisille ryhmään osallistujille heidän hyvistä ominaisuuksistaan. 

Tehtävänantoja

  • Millainen olit lapsena? Valitse kortti tai kirjoita sana tyhjään korttiin. Kerro, oletko muuttunut.
  • Millainen olet nyt? Valitse kortti tai kirjoita sana tyhjään korttiin. Kerro, mitä iloa ominaisuudesta on.
  • Millainen haluaisit olla tulevaisuudessa? Valitse kortti tai kirjoita sana tyhjään korttiin. Miksi?
  • Kukin osallistuja nostaa sattumanvaraisen kortin ja kertoo, kuvaako sana häntä vai ei.
  • Ryhmä voi myös valita jokaiselle sopivan sanan ja kirjoittaa sen kunniamerkiksi vaikka kirjanmerkkiin, korttiin tai pyykkipoikaan. Näin myönteinen palaute lämmittää mieltä kotonakin.

Hakusanat: Miina Sillanpää, selkokieli, selkoryhmä, lukutuokio, myönteinen palaute, keskustelukortit, kysymyskortit, tutustumiskortit, itsetuntemus


Selkeä Suomi-sarja

Miina Sillanpää -aineisto kuuluu 10-osaiseen Suomi-sarjaan. Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden osallistavaa ja monipuolista käyttöä ryhmätoiminnassa. 

Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista selkokirjoista. Miina Sillanpää -selkoteksti on kirjasta Suomalaisia suurnaisia.