Mikä meitä yhdistää? -kortit

Mikä meitä yhdistää? -kortit auttavat ryhmää löytämään yllättäviä ja yhdistäviä mielipiteitä, toiveita, kokemuksia ja muistoja. Kortteja on eri kohderyhmille: kaikenikäisille, varttuneemmalle väelle, miehille ja naisille. Erityisesti kortit sopivat ystävänpäivän viettoon.

Käyttöideoita

Mikä meitä yhdistää? -kortit voi levittää pöydälle kaikkien nähtäväksi. Osallistujat voivat valita pareittain muutaman kortin, jotka yhdistävät heitä. Pari voi esitellä valintansa toisille, ja kaikki osallistujat voivat jakaa aiheen herättämät ajatuksensa.

Kortit sopivat myös tutustumiseen. Kukin osallistuja voi valita yhden puhuttelevan tai tärkeäksi kokemansa kortin ja kertoa itsestään sen avulla. 

Kukin osallistuja voi nostaa sattumanvaraisen kortin ja lukea sen ääneen. Osallistujat, jotka ovat kokeneet samaa tai ajattelevat samoin, voivat viitata tai nostaa peukalon ylös. Näin itsensä ilmaiseminen onnistuu, vaikka puhuminen ei suju.

Mikä meitä yhdistää? -korttien esimerkkilauseita.

Tulosta kortit


Mikä muu meitä yhdistää?

Ryhmään osallistujien toisilleen antama myönteinen palaute lisää me-henkeä ja luottamusta. Toiminnalliset välineet kannustavat antamaan palautetta sekä antavat myönteisille sanoille ja ajatuksille pysyvän muodon, joka lämmittää kotonakin.


Hakusanat: Mikä mietä yhdistää? -kortit, ystävänpäivä, valentinen päivä, ryhmäyttäminen, yhteishengen lisääminen, ryhmän me-henki, ystävystyminen, tutustumisvinkkejä, tutustumistehtäviä ryhmille, ideoita ryhmänohjaukseen