Mitä teemme? -kortit

Mitä teemme? -kortit sopivat ryhmän toiveiden, tavoitteiden, tarjolla olevien mahdollisuuksien, osallistujien kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen selville saamiseen. Kortit sopivat varsinkin syys- tai kevätkauden alkuun sekä uuden ryhmän suunnittelukertaan. Monivalintakorttien avulla myös ryhmän hiljaisten on helppo kertoa ajatuksistaan.

Tiedoston alussa olevat kortit liittyvät tapaamisten rytmiin ja sisältöön yleisesti. Keskellä olevat kortit painottuvat kiinnostavien yhteisten keskusteluaiheiden ja tekemisen löytämiseen ryhmätiloissa tai kotipiirissä. Loppupuolella olevat kortit painottuvat ryhmää kiinnostavien retkikohteiden löytämiseen. Valmiit kortit ovat suuntaa-antavia. Tyhjiin kortteihin ryhmä voi kirjoittaa omia ideoitaan.

Käyttöideoita

Yhteisen suunnitteluhetken aluksi voi olla vapaata ideointia tai nopea lämmittelykierros, kuten ”Mitä et ainakaan halua ryhmässä tehdä?”

Kortit voi levittää pöydälle kaikkien nähtäväksi. Osallistujat voivat valita pareittain puhuttelevimmat kortit, keskustella aiheesta ja esitellä valintansa toisille. Kukin osallistuja voi myös nostaa vuorollaan sattumanvaraisen kortin ja vastata siihen. Anna osallistujille tilaa keskustella aiheesta ja aiheen vierestä. Tarkenna tarvittaessa valintaa jatkokysymyksin.

Keskustelussa ilmenneet toiveet ja ideat voi merkitä suoraan kortteihin tai koota kaikkien näkyville fläpille tai valkokankaalle. Kun kaikki ovat saaneet kertoa toiveistaan, käykää ne yhdessä läpi ja suunnitelkaa tapaamisten sisältöä. Säilyttäkää kootut ajatukset myöhempää käyttöä varten. Voit myös tehdä toiveiden pohjalta uusia kortteja.

Jos ryhmästä löytyy kiinnostavien aiheiden asiantuntijoita, etsi tilaisuuksia osaamisen hyödyntämiseen. Jos matkan tai retken järjestäminen ei onnistu, miettikää korvaavia vaihtoehtoja kuten mielikuvamatkaa tai virtuaalivierailua.

Tulosta kortit


Ideoita osallistavaan suunnitteluun

Lisää ideoita ja välineitä osallistavaan suunnitteluun löytyy Ilmeikkäitä mielipiteitä -sivulta. Kesäistä tekemistä voi suunnitella Kesätoiveet-sivun kuvakorteilla.

Hakusanat: ryhmänohjaus, osallistaminen, ryhmätoiminnan suunnittelu, osallistava suunnittelu, monivalinta, toiveiden ilmaiseminen, omat valinnat, valintojen suunnittelu, afasiaryhmä