Mitä teemme? -kysymykset

Aina ryhmä ei osaa kertoa, mitä haluaa tehdä. Silloin Mitä teemme? -kysymykset voivat auttaa ryhmää suunnittelemaan omaa toimintaansa. Kysymysten ja suuntaa-antavien vastausvaihtoehtojen avulla voi selvittää ryhmän toiveita ja tavoitteita, kiinnostuksen kohteita sekä osaamista. Myös ryhmän hiljaiset saavat helpommin ajatuksensa kerrottua. Paras ajankohta suunnittelulle on ryhmän ensimmäiset kerrat.

Yhteisen suunnitteluhetken aluksi voi olla vapaata ideointia tai lämmittelykierros, esimerkiksi: ”Mitä et ainakaan halua ryhmässä tehdä?”


Mitä teemme -kysymysten jaottelu 3 osaan: Ryhmän aloitus, suunnittelun suuntaviivat ja toiminnan ideointia.

Valitse ja muokkaa sopivat Mitä teemme? -kysymykset ryhmällesi.

Kysymykset ovat sekä muokattavina PowerPoint-tiedostoina että tulostettavina kortteina, ja ne on jaettu kolmeen osaan:

 1. Ryhmän aloitus
 2. Suunnittelun suuntaviivat
 3. Toiminnan ideointia.

Valitse tilanteeseen sopivat kysymykset. Jos jo tunnet osallistujien toiveita tai tarpeita, tee niitä näkyväksi muokkaamalla kysymyksiä ja valmiita vaihtoehtoja. Kysymysten järjestys kannattaa suunnitella niin, että ryhmälle tärkeimmät aiheet nousevat keskusteluun ensimmäisinä. Kysymysten määrä kannattaa pitää kohtuullisena – kiireen tunne on myrkkyä keskustelulle. 

Kerro ryhmälle, että dioissa/korteissa on vain ehdotuksia ja kuuntelet erityisen mielelläsi ryhmän omia ideoita.

Vinkkejä kysymysten käyttöön

 • Ensimmäisellä kerralla ryhmä voi keskustella toiminnan käytännöistä ja sisällöstä yleisesti. Seuraavalla kerralla ryhmä voi ideoida ryhmäkertojen sisältöjä tarkemmin.
 • Jos käytät esim. ensimmäisellä kerralla Ryhmän aloitus -kysymyksiä, voit valita tai muokata seuraavalla kerralla käyttämiäsi kysymyksiä niin, että ryhmän jo esittämät toiveet nousevat esiin tai tarkentuvat.
 • Huomioi resurssit. Jos esim. retket eivät ole mahdollisia, niin retkien suunnitteluun liittyvät diat voi poistaa ja retkiin liittyvät vaihtoehdot muuttaa.
 • Jos haluat helpottaa yhteistä suunnitteluhetkeä, valitse mahdollisimman konkreettiset kysymykset ja vaihtoehdot.
 • Keskustelussa ilmenneet toiveet ja ideat kannattaa tehdä näkyväksi fläpille tai valkokankaalle, ja palata näihin ryhmän kanssa toimintaa suunnitellessa.
 • Jos ryhmästä löytyy kiinnostavien aiheiden asiantuntijoita, etsi tilaisuuksia osaamisen hyödyntämiseen. 

Mitä osaamista minä voisin tuoda tähän ryhmään?

Muokattavat Mitä teemme? -diat

Lataa PowerPoint-tiedostot omalle koneellesi.

Vinkkejä:

 • Muokattavista dioista voi tehdä kortteja, jos tulostaa ne vaikka 2 diaa sivua kohti.
 • Ryhmän ilmaisemat asiat voi merkitä dioihin samantien. Silloin niihin on helppo palata myöhemmin.

Mitä teemme? -kortit: Missä voisimme käydä kahvilla? Mitn nauttisimme musiikista yhdessä?

Tulostettavat Mitä teemme? -kortit

Vinkkejä

 • Voit laatia juuri sinun ryhmällesi sopivia kysymyksiä tyhjään pohjaan.
 • Jos haluat keskustelun etenevän tietyllä tavalla, järjestä kortit pinoon sen mukaan. Pyydä osallistujia kääntämään vuorotellen päällimmäinen kortti esille, lukemaan se ja anna ryhmälle tilaa keskustella aiheesta. 
 • Kortit voi levittää pöydälle kaikkien nähtäväksi. Osallistujat voivat valita pareittain puhuttelevimmat kortit, keskustella aiheesta ja esitellä valintansa toisille.

Ideoita osallistavaan suunnitteluun

Siskot ja Simot ry:n KOKEVA-hanke on julkaissut pakan toimintakortteja, joiden avulla ryhmän kanssa voi suunnitella toiminnan sisältöä. Kuvissa on ikäihmisiä tekemässä eri asioita, ja kortin toisella puolella on toiminnanhalua herättäviä kysymyksiä. Toimintaehdotuksissa on huomioitu palvelutaloympäristö sekä kahdenkeskinen toiminta ystävien ja läheisten kesken. Postikorttikokoisessa pakassa on 55 korttia ja pakan hinta on 15 euroa. Linkki Siskojen ja Simojen verkkokauppaan

RyhmäRengin ideoita ja välineitä osallistavaan suunnitteluun on myös Ilmeikkäitä mielipiteitä -sivulla. Kesäistä tekemistä voi suunnitella Kesätoiveet-sivun kuvakorteilla.


Hakusanat: ryhmänohjaus, osallistaminen, menetelmä, ryhmätoiminnan suunnittelu, osallistava suunnittelu, monivalinta, toiveiden ilmaiseminen, omat valinnat, valintojen suunnittelu, voimaantuminen, voimavarat, ryhmän autonomia