Mitä teemme? -kysymykset

Aina ryhmä ei osaa kertoa, mitä haluaa tehdä. Silloin Mitä teemme? -kysymykset voivat auttaa ryhmää suunnittelemaan omaa toimintaansa. Kysymysten ja suuntaa-antavien vastausvaihtojen avulla voi selvittää ryhmän toiveita ja tavoitteita, kiinnostuksen kohteita sekä osaamista. Myös ryhmän hiljaiset saavat helpommin ajatuksensa kerrottua. Paras ajankohta suunnittelulle on luonnollisesti ryhmän ensimmäiset kerrat.

Yhteisen suunnitteluhetken aluksi voi olla vapaata ideointia tai lämmittelykierros, esimerkiksi:

  • ”Kuvaile, millainen olisi kauhea ryhmäkerta.”
  • ”Mitä et ainakaan halua ryhmässä tehdä?”

Kysymyksiä kannattaa käyttää kahdessa erässä. Ensin ryhmä voi keskustella toiminnan käytännöistä ja sisällöstä yleisesti. Seuraavaksi ryhmä voi pohtia ryhmäkertojen sisältöjä tarkemmin.

Keskustelussa ilmenneet toiveet ja ideat kannattaa tehdä näkyväksi fläpille tai valkokankaalle, ja palata näihin ryhmän kanssa toimintaa suunnitellessa. Jos ryhmästä löytyy kiinnostavien aiheiden asiantuntijoita, etsi tilaisuuksia osaamisen hyödyntämiseen. 

Kysymykset ovat sekä muokattavana PowerPoint-tiedostona että tulostettavina kortteina.


Mitä osaamista minä voisin tuoda tähän ryhmään?

Mitä teemme? -diat

Mitä teemme? -diat auttavat ohjaajaa valitsemaan oman ryhmänsä tarkoitukseen ja resursseihin sopivat kysymykset. Vastausvaihtoehtoja voi muokata. Ryhmän ilmaisemat asiat voi merkitä dioihin samantien, ja niihin on helppo palata myöhemmin.

Muokkaa tiedosto sopivaksi, näytä diat yksi kerrallaan ja kannusta ryhmää keskustelemaan keskenään.

Ladattavat tiedostot


Mitä teemme? -kortit: Missä voisimme käydä kahvilla? Mitn nauttisimme musiikista yhdessä?

Mitä teemme? -kortit

Tulosta ja valitse sopivat kortit tai tee uusia tyhjään pohjaan.

Jos haluat keskustelun etenevän tietyllä tavalla, järjestä kortit pinoon sen mukaan. Pyydä osallistujia kääntämään vuorotellen päällimmäinen kortti esille, lukemaan se ja anna ryhmälle tilaa keskustella aiheesta. 

Kortit voi levittää pöydälle kaikkien nähtäväksi. Osallistujat voivat valita pareittain puhuttelevimmat kortit, keskustella aiheesta ja esitellä valintansa toisille.

Tulostettavat kortit


Ideoita osallistavaan suunnitteluun

Siskot ja Simot ry:n KOKEVA-hanke on julkaissut pakan toimintakortteja, joiden avulla ryhmän kanssa voi suunnitella toiminnan sisältöä. Kuvissa on ikäihmisiä tekemässä eri asioita, ja kortin toisella puolella on toiminnanhalua herättäviä kysymyksiä. Toimintaehdotuksissa on huomioitu palvelutaloympäristö sekä kahdenkeskinen toiminta ystävien ja läheisten kesken. Postikorttikokoisessa pakassa on 55 korttia ja pakan hinta on 15 euroa. Linkki Siskojen ja Simojen verkkokauppaan

RyhmäRengin ideoita ja välineitä osallistavaan suunnitteluun on myös Ilmeikkäitä mielipiteitä -sivulla. Kesäistä tekemistä voi suunnitella Kesätoiveet-sivun kuvakorteilla.


Hakusanat: ryhmänohjaus, osallistaminen, ryhmätoiminnan suunnittelu, osallistava suunnittelu, monivalinta, toiveiden ilmaiseminen, omat valinnat, valintojen suunnittelu, afasiaryhmä, afasia, voimaantuminen, voimavarat, ryhmän autonomia