Mitä teemme? -kortit

Mitä teemme? -korttien avulla voit nostaa esiin ryhmän toiveita, tavoitteita, tarjolla olevia mahdollisuuksia, osallistujien kiinnostuksen kohteita ja osaamista. Kortit sopivat varsinkin syys- tai kevätkauden alkuun sekä uuden ryhmän suunnittelukertaan. Monivalintakorttien avulla myös ryhmän hiljaisten on helppo kertoa ajatuksistaan.

Yhteisen suunnitteluhetken aluksi voi olla vapaata ideointia tai nopea lämmittelykierros, kuten ”Mitä et halua ryhmässä tehdä?”

Tiedoston alussa olevat kortit liittyvät tapaamisten rytmiin ja sisältöön yleisesti. Keskellä olevat kortit painottuvat kiinnostavien yhteisten keskusteluaiheiden ja tekemisen löytämiseen ryhmätiloissa tai kotipiirissä. Loppupuolella olevat kortit painottuvat ryhmää kiinnostavien retkikohteiden löytämiseen. Valmiit kortit ovat suuntaa-antavia. Viimeisillä sivuilla on tyhjiä kortteja, joihin voi kirjoittaa uusia ehdotuksia.

Lataa ja tulosta