Oman elämän jana

Oman elämän jana -sivulla on elämäntapahtumiin liittyviä kuvia, kysymyksiä ja avainsanoja, joita voi käyttää monin tavoin, kun ryhmä kokoontuu paikan päällä tai verkossa. Materiaali on suunniteltu ryhmille, joiden osallistujilla on afasia. Niitä kannattaa kokeilla myös ryhmissä, joissa osallistujilla on muistioireita tai keskittymisen vaikeuksia.

Oman elämän tapahtumat ovat hyviä keskustelunaiheita ryhmissä, kunhan osallistujat saavat itse valita, mistä tapahtumasta he kertovat ja kuinka paljon. Tässä keskustelussa jokainen on asiantuntija!

Kuulluksi tulemisen kokemus kuuluu kaikille, mutta esimerkiksi afasia tai muistisairaus voi vaikeuttaa vuorovaikutusta. Innostava ja koskettava aihe, kuten oma elämä, on erityisen tärkeä ihmisille, joiden on vaikea aloittaa keskustelua ilman ohjaajan ja ryhmän tukea. Elämänkokemuksista kertominen antaa myös mahdollisuuden vertaistuelle. Tarvittaessa ohjaaja voi nostaa esiin ryhmää yhdistäviä asioita sekä huolehtia siitä, että keskustelussa korostuvat myönteiset näkökulmat. 

En linje för det egna livet finns även på svenska!

Oman elämän jana -harjoitukset ovat syntyneet Aivoliiton Juttu-tupa-toiminnan ja RyhmäRengin yhteistyön tuloksena.


Oman elämän jana

Oman elämän jana - esimerkkinä uusi harrastus 1960-luvulla

Oman elämän jana -tehtävässä osallistujat voivat kertoa, mitkä elämäntapahtumat ovat olleet heille niin merkityksellisiä, että he haluavat toistenkin niistä tietävän. 

Tehtävässä on tärkeää, että osallistujat saavat itse päättää, mistä aiheesta kertovat ja kuinka paljon. Tehtävänanto voi olla esimerkiksi: “Poimi yksi sinulle tärkeä aihe, josta haluat kertoa meille kaikille.” Jokainen laittaa vuorollaan kortin aikajanalle ja kertoo valinnastaan. Kun kaikki ovat jakaneet jotain omasta elämästään, tehdään uusi kierros, jos ryhmä niin haluaa.

Valmistelu

Tulosta ja leikkaa Oman elämän jana -kortit. Kaikkia kuvia ei tarvitse laittaa näkyville samalla kerralla. Ryhmäkerran aiheena voi olla vaikka aikuistuminen. Tulosta aikajana. Leikkaa kaikista muista paitsi ensimmäisestä jananpalasta vasemmanpuoleinen pystyviiva pois. Kokoa jana seinälle, lattialle tai pöydälle. 

Tulostettavat tiedostot

Ehdotuksia

  • Iso ryhmä: Jokainen poimii vuorollaan kortin, joka kuvaa elämän tärkeintä hetkeä, sijoittaa sen janalle ja kertoo siitä tarkemmin. 
  • Pienryhmä: Kuten edellä, mutta lisäksi ohjaaja antaa toisille osallistujille mahdollisuuden jatkaa keskustelua omista aiheeseen liittyvistä kokemuksistaan.
  • Parityöskentely: Kumpikin kokoaa valitsemistaan korteista oman elämänsä janan. Toinen voi laittaa kuvat janan yläpuolelle ja toinen alapuolelle. Elämäntapahtumista keskustellaan parin kanssa ja etsitään yhdistäviä asioita. 

En linje för det egna livet

En linje för det egna livet.


Oman elämän kuvat

Oman elämän kuva ja avainsanat. Häät-aihe.

Yksittäisiä Oman elämän kuvia voi käyttää ryhmässä monin tavoin. Voit valita ryhmällesi sopivan tehtävän ja tiedoston. 

Kuvien aiheet ja avainsanat ovat vain esimerkkejä. Voit soveltaa mallia uusiin aiheisiin tai täydentää kuvia uusilla avainsanoilla. Jos haluttua sanaa ei löydy, anna lisävaihtoehtoja. Esillä on hyvä olla Jokin muu, mikä? -vaihtoehto.

Tehtäväehdotukset

Haluan kertoa teille -tehtävä 

Etäryhmä: Esittele ryhmälle mahdolliset keskustelunaiheet. Voit kirjoittaa aiheet paperille ja näyttää kameralle. Pyydä ryhmää sopimaan yhteinen aihe, josta he haluavat kertoa toisilleen. Aihetta valitessa voi äänestää ja harjoitella Nosta kätesi -toiminnon käyttöä. Jaa aiheeseen liittyvä dia osallistujien näytöille. Rohkaise ryhmää luonnolliseen keskusteluun. Varmista, että kaikki saavat kuitenkin oman vuoronsa.

Lähiryhmä: Kirjoita ehdottamasi aiheet esimerkiksi fläpille. Jokainen voi valita mieleisen aiheen tai ryhmä voi päättää yhteisen aiheen. Heijasta valitun aiheen dia valkokankaalle tai jaa se tulosteena. Jos jokaisella on oma aihe, jokainen kertoo siitä vuorollaan. Jos aihe on yhteinen, rohkaise ryhmää luonnolliseen keskusteluun. Kirjoita keskustelun avainsanoja fläpille.

Oman elämän kirja

Oman elämän kirja sopii koko lukukauden teemaksi, ja sitä voi käsitellä jokaisella kerralla. Viimeisellä tapaamisella tulosteet kootaan kirjaksi.

Tulosta muutama kappale tiedostoa, jossa on kuvien lisäksi tyhjää tilaa. Laita esille myös tyhjiä sivuja – ehkä osallistujat tarvitsevat paljon tilaa tai haluavat keksiä aiheen itse. 

Osallistujat voivat valita kullakin kerralla yhden aiheen ja täyttää sivua haluamallaan tavalla: kirjoittamalla, piirtämällä tai liimaamalla kuvia. Esimerkiksi ensimmäinen auto -sivulle voi piirtää auton kuvan sekä kirjoittaa hankintavuoden, rekisterinumeron ja jonkin ikimuistoisen matkakohteen nimen. Lopuksi jokainen voi kertoa aiheestaan toisille.

Oman elämän kuva -tiedostot

Aiheita on tulossa lisää lähiaikoina. Testaamisen jälkeen tiedostot käännetään myös ruotsiksi.

Oman elämän kirja

Ensimmäinen koulu

Ripille pääsy

Opiskelu ja valmistuminen

Autokoulu tai ensimmäinen auto

Häät

Harrastus

Matka


Hakusanat: elämänpolku, elämänkaari, myönteinen muistelu, elämäntarina,