Ota koppi ja kerro

Ota koppi ja kerro -sivulla on helppoja kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei. Kun osallistujat kysyvät kysymyksiä toisiltaan, ryhmän keskinäinen vuorovaikutus lisääntyy. Ryhmää kiinnostavan kysymyksen jälkeen kannattaa antaa tilaa vapaamuotoiselle keskustelulle. Samalla osallistujat oppivat tuntemaan toisiaan paremmin.

Kysymykset voi tulostaa kortteina tai listoina. Digipelit sopivat sekä etäryhmiin että lähiryhmiin.

Ta lyra och berätta -frågor finns även på svenska!

Ota koppi ja kerro -harjoitukset ovat syntyneet Aivoliiton Juttu-tupa-toiminnan ja RyhmäRengin yhteistyön tuloksena.


Juttu-tuvan juttusalkku - Ota koppi ja kerro - esimerkkejä suljetuista kysymyksista

Ota koppi ja kerro -kysymykset tulosteena

Tulosta kysymyslistoja tai kysymyskortteja. Harjoitus on helpompi, jos tulostat kaikille samanlaisen kysymyslistan. Jos ryhmä tarvitsee paljon tukea, niin helpoin vaihtoehto on kortti.

Ota mukaan pehmeä pallo, lankakerä tai hernepussi puheenvuorojen jakamista varten. Esineen heitto sujuu parhaiten, kun sekä ryhmä että ohjaajat istuvat pöydän ympärillä ja pöydällä ei ole mitään ylimääräistä.

Laita kortit pinoon tai jaa ryhmälle kysymyslistoja. Ohjaaja antaa ensimmäisen vuoron heittämällä esineen valitsemalleen henkilölle. Tämä nostaa kysymyskortin tai valitsee kysymyksen listalta ja kysyy sen koko ryhmältä. Kaikki vastaavat nostamalla peukalon ylös tai alas. Anna tilaa aiheesta syntyvälle keskustelulle. Tämän jälkeen kysymyksen esittäjä valitsee seuraavan kysyjän heittämällä esineen eteenpäin.

Kysymyslistat

Kysymyskortit

Vinkkejä:

  • Etäryhmissä kysymyslistan voi jakaa osallistujien näytölle.
  • Kysymyksiä voi käyttää vaikka joka ryhmäkerran alussa. Tuttu harjoitus keventää tunnelmaa ja aktivoi osallistujia.
  • Kerro, että omia kysymyksiä saa keksiä. Koska osallistujat saattavat esittää myös henkilökohtaisia kysymyksiä, heille kannattaa kertoa, että vastaamisen sijasta voi sanoa “salaisuus”. Sopiva merkki tähän on etusormen vieminen huulille ja shhh-äänne.
  • Lisää Juu vai ei -tyylisiä kysymyssarjoja löydät mm. Luontojuttuja-sivulta.

Nettipelin tunnus

Ota koppi ja kerro -kysymykset nettipelinä

Onnenpyörää voi pelata vaikka joka ryhmäkerran alussa. Tuttu harjoitus keventää tunnelmaa ja aktivoi osallistujia. Laatikkoleikki on sopiva, kun aikaa on tarkoitus käyttää enemmän.

12 kysymyksen onnenpyörä

32 kysymyksen laatikkoleikki

Vinkkejä etäryhmille

  • Osallistujat voivat harjoitella Nosta kätesi -toimintoa.
  • Jos näytön jakaminen ei onnistu, voit käyttää nettipeliä toisella laitteella ja näyttää kysymyksen kameran avulla. 

Lisää Juu vai ei -tyylisiä kysymyssarjoja löydät mm. Digitaaliset seurapelit -sivulta.


Utskrivbara Ta lyra och berätta -frågor

Över lätta 100 frågor, som besvaras med antingen ja eller nej

Ta lyra och berätta -frågelist.

Frågelistor och frågekort


Internetspel.

Ta lyra och berätta -nätspel

Slumpmässigt hjul, 12 frågor

Snurra hjulet för att se vilka objekt som kommer härnäst.

Öppna rutan, 32 frågor

Tryck på varje ruta för att öppna dem och avslöja objektet inuti.


Lisää juu vai ei -kysymyksiä

Vastaavia kysymyssarjoja löytyy myös seuraavista aiheista:


Hakusanat: helppoja kysymyksiä aikuisille, aikuisten afasiaryhmät, kysymyksiä vanhuksille, tutustumiskysymyksiä,  kysymyskortteja muistisairaille, tulostettavia keskustelukortteja, kysymyksiä puheterapiaan, tehtäviä viriketoimintaan, tutustumisharjoituksia, tekemistä aikuisten etäryhmiin, etäryhmätoiminta, lätta frågor, ja / nej -frågekort