Palapelitehtäviä

Palapelitehtäviä-sivun tehtävät sopivat henkilökohtaiseen pohdiskeluun, parityöskentelyyn ja ryhmätöihin. Suurempia kokonaisuuksia, kuten omaa elämää ja elämänmuutoksia, voi pohtia pala kerrallaan.

Sivulla on erilaisia tulostettavia tehtäviä sekä palapelin paloja, joista ryhmä voi koota oman näkemyksensä pohdinnan aiheesta vaikka seinälle.

Keksikää omaan tarpeeseenne vastaavia tehtäviä ja esittäkää toiveitanne. Tehdään palapelimenetelmästä yhdessä parempi!


Palapelitehtäviä yksilö- ja parityöskentelyyn

Elämässä voi katsoa eteenpäin pohtimalla omaa hyvän mielen tai hyvän arjen palapeliä. Hyvän elämän palasia voi kirjoittaa ja piirtää tehtävämonisteeseen. Tehtävät sopivat esimerkiksi kotitehtäväksi. Kotitehtävänä tehtyjä palapelejä kannattaa käydä ryhmäkerralla läpi pareittain. Lopuksi ryhmä voi koota yksittäisistä paloista yhteisen palapelin seinälle.

 

Hyvän mielen palapeli. Palapelin paloja koottuna ja 1 pala irrallaan.

Purkuvaiheen tehtäväehdotuksia

  • Esitelkää parillenne, millaisia paloja palapelissänne on.
  • Sopivatko palat hyvin toisiinsa? Onko jokin pala liian suuri tai pieni?
  • Millaisia paloja haluaisit lisätä palapeliisi?
  • Haluatteko kertoa koko ryhmälle palapelistänne tai jostain sen palasta?
  • Millainen olisi ryhmän yhteinen palapeli? Sen voi koota isoista paloista seinälle yhdessä.

Mustavalkoiset palapelit

Värikkäät palapelisydämet

Mustavalkoiset palapelisydämet


Palapelitehtäviä ryhmätyöskentelyyn

Palapelin paloja, jostka sopivat toisiinsa.

Palapeli-tehtävä sopii hyvin monenlaisiin aiheisiin, joissa kokonaisuus muodostuu pienemmistä osista. Ryhmätyön voi koota seinälle.

Ryhmä toi tehdä yhteisen palapelin yksilötehtävän jälkeen (esim. Hyvän arjen palapeli tai Hyvän mielen palapeli). Hyvän huomisen palapelin avulla voi pohtia vaikka vanhuuteen varautumiseen liittyviä asioita.

Yhteinen palapeli voi sopia ryhmän aloitusvaiheeseen. Osallistujat voivat esittäytyä oman palansa avulla, ja näin liittyä yhteiseen ryhmän palapeliin. Osallistujat voivat myös pohtia, millaisista paloista hyvä ryhmä muodostuu. Entä millaisia paloja tarvitaan ystävyyteen?

Tulostettavia palapelin paloja

Vinkki: Palapelin tulostamiseen voi käyttää erivärisiä papereita.


Kiinnostaako ryhmääsi itsetuntemusta lisäävät pohdintatehtävät? Kokeile Millä tuolilla istut? -sivun harjoituksia tai Sekalaisia säilykkeitä osuvalla otsikolla.

Hakusanat: mielen hyvinvointi, mielenterveys, fiiliskierros, elämäntilanteen sanoittaminen, toiminnallinen menetelmä ryhmänohjaukseen, voimavaralähtöisyys, ideoita työnohjaukseen, työnohjaus-väline, ideoita ryhmätoimintaan