Piirrä – ääntele – näyttele

Piirrä – ääntele – näyttele -pelin tarkoituksena on rohkaista pelaajia käyttämään erilaisia vuorovaikutuskeinoja hauskalla tavalla. Peli sopii kaikenikäisille yhteiseen ajanviettoon. 

Pelissä liikutaan noppaa heittämällä pelilautaa pitkin. Pelaajat esittävät saamansa aiheet (sana + kuva) toisille piirtämällä, ääntelemällä ja näyttelemällä. Toiset arvaavat, mikä sana on kyseessä. Jos pelilaudan kokoaminen tuntuu hankalalta, kortteja ja sanalistoja voi käyttää monin tavoin. Ryhmän kanssa voi kokeilla vaikka Näyttele ja arvaa -peliä tai Piirrä ja arvaa -peliä.

Tulostettava peli on syntynyt Aivoliiton Juttu-tupa-toiminnan ja RyhmäRengin yhteistyön tuloksena.

Spelet finns även på svenska!


Piirrä – ääntele – näyttele -peli

elin esimerkkikortit: piirrä sukka, ääntele kuin pöllö, näyttele tanssia.

Pelin kokoaminen

Tarvitset pelilaudan, tehtäväkortit, nopan ja pelinappuloita.

Tulosta ja kokoa sellainen pelilauta, mikä sopii pelipaikan pöydälle. Lähdön ja maalin väliin tulee tehtäväruutuja. Mitä enemmän tehtäväruutuja on, sitä enemmän aikaa pelaamiseen kuluu. Kiinnitä pelilaudan osat pöytään sinitarralla tai teipillä.

Tehtäväkorttien paikka on keskellä pelilautaa. Korttipinot voi laittaa tulosteen päälle omiin ruutuihin, jotta eri tehtävät löytyvät helpommin. Jos pöytä on iso, kortit voi laittaa tarjottimelle.

Piirrä - näyttele - ääntele pelin kokoaminen.

Pelin osat

Vinkkejä korona-aikaa varten

  • Voit heijastaa pienen pelilaudan valkokankaalle ja pelaajat merkitsevä etenemisensä post-it-lapuin.
  • Voit tulostaa jokaiselle oman pienen pelilaudan.

Pelin ohjeet

Pelaajat valitsevat oman pelinappulan ja liikkuvat pelilaudan ruutuja pitkin noppaa heittämällä.

Tehtäväruudussa lukee, mistä pinosta pelaaja nostaa kortin ja miten hän esittää sanan toisille. Vaihtoehdot ovat: piirrä, ääntele, näyttele ja oma valinta. Toiset arvaavat, mikä sana on kyseessä. Vuoro siirtyy seuraavalle. Peliä voi jatkaa maaliin saakka tai niin kauan kuin ryhmä haluaa.

Oikeat vastaukset löytyvät tulostettavina sanalistoina. Hyödynnä niitä, jos puhuminen tai sanan löytäminen on pelaajille vaikeaa.

Juttu-tupa-peli kannattaa tehdä kestämään käyttöä vaikka laminoimalla. Kortteja ja sanalistoja voi käyttää pelin lisäksi monin tavoin.


Helppoja pelivaihtoehtoja

Näyttele ja arvaa -peli

Tulosta ja leikkaa näyttele-kortit sekä näyttele-sanalistoja.

Osallistujat nostavat pinosta yhden kortin vuorotellen ja esittävät kortin aihetta elein ja ilmein, ilman sanoja. Toiset yrittävät arvata, mitä kortissa on.

Isossa ryhmässä kannattaa Näyttele ja arvaa -peliä kokeilla pareittain tai pienryhmissä. Jos osallistujan on hankala vastata puheen avulla, sen voi kertoa sanalistan sanaa osoittamalla.

Piirrä ja arvaa -peli

Jaa pareille piirrä-sanalistoja, kyniä ja paperia.

Toinen parista valitsee listalta yhden sanan, jonka piirtää paperille. Toinen yrittää arvata, mitä listan sanoista piirros esittää.


Rita – ljuda – visa -spelet

Rita hjälm, ljuda telefon, visa klappa.

Spelets förberedelser

Du behöver en spelplan, uppgiftskort, en tärning och spelpjäser.

Printa ut och bygg en spelplan som passar till bordet man spelar vid. Mellan start och mål finns uppgiftsrutor. Ju fler uppgiftsrutor det finns, desto längre räcker spelet. Fäst spelplanens olika delar till bordet med häftstift eller tejp.

Uppgiftskorten placeras i mitten av spelplanen. Korthögarna kan placeras på de utmärkta platserna på den utprintade spelplanen, så att de olika uppgifterna hittas lättare. Om bordet är stort så kan korten placeras på en bricka.

Rita - ljuda- visa -spelets förberedelser.

Delar av spelet

Spelets instruktioner

Spelarna väljer en egen spelpjäs och rör sig framåt längs med spelplanens rutor genom att kasta tärningen.

På uppgiftsrutan står det från vilken korthög spelaren ska dra ett kort och hur spelaren ska framföra ordet till andra. Alternativen är: visa, ljuda, rita och eget val. De andra gissar vilket ord det är frågan om. Turen går sedan vidare till nästa spelare. Spelet kan fortsätta tills någon når målet eller så länge gruppen vill spela.

De rätta svaren kan hittas från ordlistor, som kan printas ut. Ta hjälp av dem om det är svårt för spelarna att tala eller hitta ord.

Det lönar sig att göra Pratkvarnen-spelet mer hållbart genom att t.ex. laminera det. Korten och ordlistorna kan även användas på många olika sätt utöver spelet.


Lättare alternativ

Visa och gissa -spel

Printa och klipp ut visa-kort och visa-ordlistor.

Deltagarna drar turvis ett kort ur korthögen och framför kortets innehåll med gester och miner, men utan ord. De andra försöker gissa vad som finns på kortet.

I en stor grupp lönar det sig att testa på Visa och gissa -spelet parvis eller i små grupper. Om deltagarna har svårt att svara genom att tala, kan de peka på ordet i ordlistan.

Rita och gissa -spel

Dela ut rita-ordlistor, pennor och papper till paren.

Den ena i paret väljer ett ord från listan som de ritar på pappret. Den andra försöker gissa vilket ord teckningen föreställer.


Lisää hyviä harjoituksia löytyy Juttu-tuvan juttusalkusta sekä Ryhmänohjaus ja afasia -sivuilta!

Hakusanat: Piirrä – ääntele – näyttele -peli, Juttu-tupa-peli, tulostettava alias, sananselityspeli, kuvanselityspeli, afasiaryhmät, vuorovaikutusta lisäävä peli, puheterapia