Syksyiset kuvapähkinät

Mikä kuvista puuttuu? Luumu, tatti vai tammenterho? Tuttua aivojumppaa on kuvien, sanojen tai esineiden painaminen mieleen. Syksyiset kuvapähkinät on lähimuistia harjoittava visa, jonka voi soveltaa ryhmälle sopivaksi. Visasta on myös ruotsinkielinen versio.

Kuvia voi heijastaa valkokankaalle tai näyttää näytöltä. Visassa ryhmä painaa kuvat mieleen ja pohtii yhdessä, mikä kuvista on joukosta poissa. Mieleen painettavien kuvien määrä lisääntyy vähitellen, kun visa etenee.

Syksyiset kuvapähkinät helpommin

  • Kuvia kerraten -visassa samat kuvat toistuvat peräkkäisissä kuvasarjoissa, ja ne tulevat vähitellen tutuksi. 
  • Paina kuvat mieleesi -sivun voi tulostaa ja jättää näkyville.
  • Paina kuvat mieleesi ja Mikä kuvista puuttuu -sivut voi tulostaa ja kiinnittää yhteen. Silloin näyttöä tai valkokangasta ei tarvita.

Heijasta tai tulosta pähkinät


Paina kuvat mieleesi -tehtävä

Tulosta tehtäviä. Osallistujat voivat katsella kuvia muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen jokainen voi kirjoittaa paperille tai muistella vaikka parin kanssa, mitä kuvia sivulla oli. Lisää haastetta saa, kun antaa tehtäväksi muistella kuvien yksityiskohtia tai keksiä syksyisiä asioita, joita ei ollut mukana.


Lisää syksyisiä visoja ja tehtäviä löytyy Sadonkorjuu, kekri ja halloween -sivulta. Mitä muuta Syksyiset kuvapähkinät -sivulla voisi olla? Toiveita voi laittaa emännälle.