Syksyiset kuvapähkinät

Syksyiset kuvapähkinät -sivulla on muistiharjoituksia, joita voi tehdä ryhmässä, pareittain tai itsekseen. Sivun lopussa on väritystehtäviä.

Bildgåtorna med hösttema finns även på svenska.


Kuvapähkinät – Bildgåtor

Mikä kuvista puuttuu – luumu, tatti vai tammenterho? Tuttua aivojumppaa on kuvien, sanojen tai esineiden painaminen mieleen. Syksyiset kuvapähkinät on lähimuistia harjoittava visa, jonka voi soveltaa ryhmälle sopivaksi. Visasta on helpompi ja vaativampi versio.

  • Helpommassa versiossa kuvia on 3–6.
  • Vaativammassa versiossa kuvia on 7–9.

Tuttu aivojumppa etä- ja lähiryhmiin

Lähiryhmässä kuvasarjan voi heijastaa valkokankaalle tai näyttää isolta näytöltä. Etäryhmässä kuvasarjan voi näyttää joko näyttöä jakamalla tai näyttämällä sivun kerrallaan kameralle. Kuvat voi käydä yhdessä läpi, jotta sanat tulevat tutuiksi. 

Seuraavaksi ryhmä painaa kuvat mieleen. Ryhmää voi kannustaa keksimään yhdessä muistisääntöjä. Lopuksi ryhmä pohtii yhdessä, mikä kuva puuttuu. Mieleen painettavien kuvien määrä lisääntyy, kun kuvasarjat etenevät. 

Jos haluat helpomman aivojumpan, niin Kuvia kerraten -visassa sama kuvasarja palautetaan mieleen ennen puuttuvan kuvan muistelua. 

Liikunnallinen aivojumppa

Visasta saa liikunnallisemman, kun tulostat sivuja ja laitat ne kauas toisistaan. Hyvällä säällä voi visailla ulkona. Toisessa paikassa kuvat painetaan mieleen ja toisessa paikassa muistellaan, mikä kuvista puuttuu. Jos kuva ei tule mieleen, joutuu palaamaan virkistämään muistiaan. 

Aivojumppa itsenäisesti

Voit tulostaa tehtävät itsekseen pohdittavaksi. Helpossa versiossa tulostetaan Paina kuvat mieleesi ja Mikä kuvista puuttuu -sivut eri puolille paperia tai eri papereille. Silloin ratkaisua voi etsiä papereita verraten.

Syksyiset kuvapähkinät

Bildgåtor med hösttema


Paina kuvat mieleesi – Memorera bilderna

Paina syyskuvat mieleesi -mallikuva

Tulosta tehtäviä. Osallistujat voivat katsella kuvia muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen jokainen voi kirjoittaa paperille tai muistella vaikka parin kanssa, mitä kuvia sivulla oli. Lisää haastetta saa, kun antaa tehtäväksi muistella kuvien yksityiskohtia tai keksiä syksyisiä asioita, joita ei ollut mukana.

Vinkki: Tehtäväpaperia voi käyttää kuvaselityspelinä. Ohjaaja tai joku ryhmästä antaa vihjeitä ja toiset yrittävät arvata, mistä kuvasta on kysymys.


Väritystehtävät – Färglägg

Hahmotus- ja päättelykykyä voi harjoittaa värittämällä tai piirtämällä.

Esimerkkitehtävä: Väritä ruudut mallin mukaan: kurpitsa, porkkana, parsakaali.

Väritä mallin mukaan

Färglägg enligt modellen

Vinkkejä


Lisää vastaavia muistiharjoituksia löydät KUVAPÄHKINÄT-avainsanalla. Syksyisiä visoja ja tehtäviä löytyy Sadonkorjuu, kekri ja halloween -sivulta. 

Hakusanat: aivojumppa, muistiharjoitus, muistitehtävä, muistiharjoituksia, muistiryhmä, kuvanselitys, lähimuisti, mieleen painaminen, väritystehtävä, hahmotustehtäviä, syksy, sadonkorjuu