Talviset kuvapähkinät

Talviset kuvapähkinät -sivulla on muistiharjoituksia, joita voi tehdä ryhmässä, pareittain tai itsekseen. Sivun lopussa on väritystehtäviä.


Kuvapähkinät – Bildgåtor

Mikä kuvista puuttuu – kelkka, pulkka vai punatulkku? Tuttua aivojumppaa on kuvien, sanojen tai esineiden painaminen mieleen. Talviset kuvapähkinät on lähimuistia harjoittava visa, jonka voi soveltaa ryhmälle sopivaksi. Visasta on myös ruotsinkielinen versio.

Kuvia voi heijastaa valkokankaalle tai näyttää näytöltä. Visassa ryhmä painaa kuvat mieleen ja pohtii yhdessä, mikä kuvista on joukosta poissa. Mieleen painettavien kuvien määrä lisääntyy vähitellen, kun visa etenee.

Visasta voi tehdä liikunnallisemman, kun tulostaa sivuja ja laittaa ne kauas toisistaan. Toisessa paikassa kuvat painetaan mieleen ja toisessa paikassa muistellaan, mikä kuvista puuttuu.

Kuvapähkinät helpommin

  • Kuvia kerraten -visassa samat kuvat toistuvat peräkkäisissä kuvasarjoissa, ja ne tulevat vähitellen tutuksi.
  • Paina kuvat mieleesi -sivun voi tulostaa ja jättää näkyville.
  • Paina kuvat mieleesi ja Mikä kuvista puuttuu -sivut voi tulostaa ja kiinnittää yhteen. Silloin näyttöä tai valkokangasta ei tarvita.

Paina kuvat mieleesi – Memorera bilderna

Tulosta tehtäviä. Osallistujat voivat katsella kuvia muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen jokainen voi kirjoittaa paperille tai muistella vaikka parin kanssa, mitä kuvia sivulla oli. Lisää haastetta saa, kun antaa tehtäväksi muistella kuvien yksityiskohtia tai keksiä talvisia asioita, joita ei ollut mukana.

Vinkki: Tehtäväpaperia voi käyttää kuvanselityspelinä. Ohjaaja tai joku ryhmästä antaa vihjeitä ja toiset yrittävät arvata, mistä kuvasta on kysymys.


Väritystehtävät – Färglägg

Punatulkku-väritystehtävä, malli

Hahmotus- ja päättelykykyä voi harjoittaa värittämällä tai piirtämällä. Jatka kuvaa -tehtävissä on tarkoitus toistaa samaa kuviota. Väritystä ja mallia voi muunnella, jos haluaa. Kuvion voi tehdä myös peilikuvana.

Jatka kuvaa

Fortsätt mönstret

Vinkkejä


Lisää vastaavia muistiharjoituksia löydät KUVAPÄHKINÄT-avainsanalla. Talvista tekemistä löytyy mm. Talviset sanapelit -sivulta. 

Hakusanat: aivojumppa, muistiharjoitus, muistitehtävä, muistiharjoituksia, muistiryhmä, kuvanselitys, lähimuisti, mieleen painaminen, talvi, väritystehtävä, hahmotustehtäviä