Talviset kuvapähkinät

Talviset kuvapähkinät -sivulla on muistiharjoituksia, joita voi tehdä ryhmässä, pareittain tai itsekseen. Sivun lopussa on väritystehtäviä.

Bildgåtorna med vintertema finns även på svenska.


Paina kuvat mieleesi -tehtävä.

Talviset muistiharjoitukset

Tuttua aivojumppaa on kuvien, sanojen tai esineiden painaminen mieleen. Talviset kuvapähkinät on lähimuistia harjoittava visa, jonka voi soveltaa ryhmälle sopivaksi. Visasta on helpompi ja vaativampi versio.

  • Helpommassa versiossa kuvia on 3–6.
  • Vaativammassa versiossa kuvia on 7–9.

Tuttu aivojumppa etä- ja lähiryhmiin

Lähiryhmässä kuvasarjan voi heijastaa valkokankaalle tai näyttää isolta näytöltä. Etäryhmässä kuvasarjan voi näyttää joko näyttöä jakamalla tai näyttämällä sivun kerrallaan kameralle. Kuvat voi käydä yhdessä läpi, jotta sanat tulevat tutuiksi. 

Seuraavaksi ryhmä painaa kuvat mieleen. Ryhmää voi kannustaa keksimään yhdessä muistisääntöjä. Lopuksi ryhmä pohtii yhdessä, mikä kuva puuttuu. Mieleen painettavien kuvien määrä lisääntyy, kun kuvasarjat etenevät. 

Jos haluat helpomman aivojumpan, niin Kuvia kerraten -visassa sama kuvasarja palautetaan mieleen ennen puuttuvan kuvan muistelua. 

Liikunnallinen aivojumppa

Visasta saa liikunnallisemman, kun tulostat sivuja ja laitat ne kauas toisistaan. Toisessa paikassa kuvat painetaan mieleen ja toisessa paikassa muistellaan, mikä kuvista puuttuu. Jos kuva ei tule mieleen, joutuu palaamaan virkistämään muistiaan. 

Aivojumppa itsenäisesti

Voit tulostaa tehtävät itsekseen pohdittavaksi. Helpossa versiossa tulostetaan Paina kuvat mieleesi ja Mikä kuvista puuttuu -sivut eri puolille paperia tai eri papereille. Silloin ratkaisua voi etsiä papereita verraten.

Talviset kuvapähkinät

Bildgåtor med vintertema


Paina mieleen talvikuvat -tehtävä.

Paina kuvat mieleesi

Tulosta tehtäviä. Osallistujat voivat katsella kuvia muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen jokainen voi kirjoittaa paperille tai muistella vaikka parin kanssa, mitä kuvia sivulla oli. Lisää haastetta saa, kun antaa tehtäväksi muistella kuvien yksityiskohtia tai keksiä talvisia asioita, joita ei ollut mukana.

Paina kuvat mieleesi

Memorera bilderna

Vinkki: Tehtäväpaperia voi käyttää kuvanselityspelinä. Ohjaaja tai joku ryhmästä antaa vihjeitä ja toiset yrittävät arvata, mistä kuvasta on kysymys.


Väritystehtävät – Färglägg

Punatulkku-väritystehtävä, malli

Hahmotus- ja päättelykykyä voi harjoittaa värittämällä tai piirtämällä. Jatka kuvaa -tehtävissä on tarkoitus toistaa samaa kuviota. Väritystä ja mallia voi muunnella, jos haluaa. Kuvion voi tehdä myös peilikuvana.

Jatka kuvaa

Fortsätt mönstret

Vinkkejä


Lisää vastaavia muistiharjoituksia löydät KUVAPÄHKINÄT-avainsanalla. Talvista tekemistä löytyy mm. Talviset sanapelit -sivulta. 

Hakusanat: aivojumppa, muistiharjoitus, muistitehtävä, muistiharjoituksia, muistiryhmä, kuvanselitys, lähimuisti, mieleen painaminen, talvi, väritystehtävä, hahmotustehtäviä