Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste ja samalla tietosuojaseloste. Käyttämällä näitä RyhmäRengin verkkosivuja hyväksyt samalla myös sivustolle määrätyt ehdot ja säännöt.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Kirsi Alastalo, RyhmäRengin emäntä

Postiosoite: Adolf Lindforsin tie 3a40, 00400 Helsinki

Sähköposti: emanta(a)ryhmarenki.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ / TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Kirsi Alastalo

REKISTERIN NIMI

RyhmäRengin verkostoviestin tilaajat

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ottanut yhteyttä sähköpostilla tai Facebookin yksityisviestillä ja liittynyt Ryhmätoiminnan verkostoviestin (uutiskirje) postituslistalle.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä ylläpidetään Ryhmätoiminnan verkostoviestiä, eli sähköpostilla jaettavaa uutiskirjettä, varten. Uutiskirje lähetetään korkeintaan 12 kertaa vuodessa. Korkeintaan 2 kertaa vuodessa sähköpostiosoitteisiin lähetetään ryhmätoimintaan liittyvä kyselylomake. Tietoja, kuten kyselyiden vastauksia, voidaan käyttää nimettömänä ryhmätoiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen. Uutiskirjeeseen liittyminen on vapaaehtoista ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Uutiskirjeen tilanneista ylläpidetään jakelulistaa, jossa säilytetään sähköpostiosoitetta ja mahdollisesti henkilön nimeä, jos hän on sen kertonut. Uutiskirjeeseen liittyminen on vapaaehtoista. Uutiskirjeeseen voi liittyä ja siitä voi erota lähettämällä sähköpostia osoitteeseen emanta(@)ryhmarenki.fi.

TIETOJEN LUOVUTUS

Sähköpostissa tai Facebookin yksityisviestissä annetut ja tallennetut tiedot ovat ainoastaan Kirsi Alastalon, RyhmäRengin emännän omassa käytössä. Henkilötietoja ei siirretä Kirsi Alastalon kodin ulkopuolelle tai Euroopan Unionin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot voidaan hävittää käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina eikä rekisteriä ei luovuteta sivullisille.