Tunnesanat

Tunnesanat-sivulla on tunnekortteja neljällä kielellä:

Tunnesanat löytyvät myös yhden sivun listoina, jotta ne voi tarvittaessa heijastaa valkokankaalle tai jakaa etäryhmissä.

Sivulla on myös ideoita korttien käyttöön erilaisissa tilanteissa sekä eri toimijoiden vinkkejä ja tietolähteitä.


Miksi tunnesanoja?

Tunnetaidot kuuluvat kaikille ja niitä voi harjoitella kaikenikäisenä. Harjoittelu kannattaa – itsetuntemus lisääntyy, minäkuvasta tulee myönteisempi ja omien tunteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään toisten tunteita. Tämä syventää vuorovaikutustaitoja ja ihmissuhteita.

Erilaisissa ryhmätilanteissa voi pysähtyä tunnustelemaan sen hetkisiä tunteita yhdessä ja pohtia, mitä ne kertovat. Mielialan sanoittaminen antaa tietoa myös ohjaajalle tai kouluttajalle. 


Tunnesanat eri kielillä

Tunnesanat-kortteja voi käyttää monin tavoin tunteiden sanoittamiseen tai tunnetaitojen harjoitteluun. Kortteihin on valittu tunteita, joiden avulla voi kertoa fiiliksensä koulutuksissa, kokouksissa ja ryhmätoiminnassa. Ohjaaja tai kouluttaja voi saada arvokasta palautetta varsinkin silloin, kun fiiliskierroksen pitää sekä tapaamisen alussa että lopussa.

Sanoja on runsaasti, joten valitse niistä ryhmälle sopivat tai keksikää yhdessä lisää tyhjiin kortteihin. 

Vinkki: Jos käytätte kaksikielisiä kortteja, niin käännöksistä ja tunnesanojen merkityseroista saa hyvän keskustelun aiheen.


Tunnesanat, korttipino ja esimerkkejä.


Känsloord-kort.

Kiitos kääntäjälle, Kristina Strand-Ketoselle.


Emotion-cards.

Kiitos kääntäjälle, Elviira Tanskaselle.


Les cartes d’émotions de RyhmäRenki.

Kiitos kääntäjälle, Elviira Tanskaselle.


Tunnesanat-palikat

Käteen sopivia ja mukavan tuntuisia tunnesanoja saa, kun sanat kirjoittaa tarrakirjoittimella (esim. Dymo) kirkkaalle nauhalle ja kiinnittää puupalikkaan. Sopivia palikoita saa helposti, josta ostaa pakkauksen Huojuva torni -palikoita. Palikoiden terävät kulmat voi sipaista kevyesti hiomapaperilla.

Tunnesanat on kirjoitettu dymolla Huojuva torni -palikoihin


Korttien käyttöideoita

Lyhyt fiiliskierros

Tunteiden tai mielialan sanoittamiseen tapaamisen alussa tai lopussa

Pyydä jokaista valitsemaan kortti, useampia kortteja tai keksimään oma sana. Tehtävänanto voi olla:

  • Valitse tunne, jota tunnet juuri nyt.
  • Valitse 1–3 tunnetta, joita olet tuntenut tänä aamuna / täällä tänään / tällä viikolla.

Pyydä jokaista kertomaan valinnastaan vuorollaan sen verran kuin haluaa.

Fiiliskierros kahdella pakalla

Tunnelman ja mielialan sanoittamiseen tapaamisen alussa ja lopussa, muutoksen havaitsemiseen, tapaamisen onnistumisen arviointiin

Jos sinulla on kaksi pakkaa, käytä yhtä pakkaa ensimmäisellä fiiliskierroksella ja toista pakkaa toisella. Jokainen valitsee tapaamisen alussa ainakin yhden fiilistään kuvaavan kortin, esittelee sen vuorollaan ja kertoo fiiliksestään sen verran kuin haluaa. Kortti säilytetään itsellä tapaamisen ajan. Sama toistetaan tapaamisen lopussa.

Jokainen pysähtyy alussa ja lopussa valitsemansa sanan äärelle: Muuttuiko oma mieliala tapaamisen aikana? Mistä se johtui? Jokainen esittelee kortit toisille ja kertoo havainnoistaan haluamansa verran. Voit ohjata keskustelua muutokseen vaikuttaneiden asioiden nimeämiseen tai ratkaisujen löytämiseen.

Jos muutos olotilassa on ollut kielteinen: Mitä pitäisi tapahtua, jotta oloni tulisi paremmaksi? Voisinko ilmaista tarpeitani ja toiveitani toisille paremmin? Mitä itse voisin tulevaisuudessa tehdä toisin, jotta meillä kaikilla olisi hyvä olla?

Jos muutos on ollut myönteinen: Mitä minä tein, jotta tämä muutos oli mahdollinen? Mitä muut tekivät? Mitä tietoja, taitoja, ominaisuuksia ja voimavaroja minulla ja toisilla täytyy olla, jotta myönteinen muutos on ollut mahdollinen?

Tunteellinen tarina

Tunnetilan muuttamiskeinojen pohtimiseen ja luovan kirjoittamisen innoittajaksi

Jaa tunnesanat kahteen pinoon – toiseen ne tunteet, joita pidät myönteisinä ja toiseen ne, joita pidät neutraaleina tai hankalina. Pyydä pareja nostamaan yksi kortti kummastakin pinosta ja keksimään yhdessä tarina, jossa päähenkilön mieliala muuttuu tarinan aikana hankalasta tai neutraalista myönteiseksi.

Ne kirjoittajat, jotka haluavat, voivat lukea tarinansa lopuksi ääneen.

Tunteet ja tunnetaidot tutuksi

Tunne- ja mieliala-aiheisen keskustelun käynnistämiseksi, tunnetaitojen harjoitteluun

Levitä kortit pöydälle sanapuoli alaspäin. Jokainen nostaa pöydältä yhden kortin vuorotellen. Tehtävänanto voi olla:

  • Millaisessa tilanteessa voi tuntua tällaiselta?
  • Onko tunne ryhmän mielestä myönteinen, neutraali tai hankala? Ryhmä voi kertoa mielipiteensä peukuttamalla ennen keskustelua.
  • Jos tunne on myönteinen, ryhmä voi pohtia, miten tätä tunnetta voi lisätä tai vahvistaa omassa ja toisten elämässä.
  • Jos tunne on neutraali tai hankala, ryhmä voi pohtia, miksi tätä tunnetta tarvitaan tai miten siihen voi vaikuttaa. Mitä voi tehdä itse? Mitä toivoisi toisten tekevän?

Lopuksi kaikki kortit voi kääntää sanapuoli ylöspäin ja pyytää jokaista valitsemaan tunteen, jota haluaa lisää elämäänsä.

Tunnepantomiimi tai tunteenselityspeli

Tunteiden tunnistamisen harjoitteluun ja hauskanpitoon

Valitse 10–20 erilaista tunnesanaa ja laita kortit pinoon sanapuoli pöytää vasten. Kirjoita samat sanat paperille tai valkokankaalle niin, että kaikki näkevät ne.

Jokainen nostaa vuorotellen yhden sanan pinosta näyttämättä korttia toisille ja näyttelee tunteen. Toiset arvaavat, mikä tunne on kyseessä. Jos ryhmä haluaa jatkaa pantomiimia ja pinossa on jäljellä muutama kortti, kannattaa valita uudet sanat. Vastaavalla tavalla voi pelata tunteenselityspeliä.

Tunnepantomiimin tai tunteenselityspelin jälkeen voi keskustella ryhmän tunnetaidoista. Aistitteko herkästi toisten tunteita? Pysähdyttekö joskus miettimään, mistä omat tunteenne johtuvat? Miten ryhmän vapautunut tunnelma vaikuttaa sinuun? Entä varautunut?


Linkkivinkkejä

Mieli ry:n sivuilta löytyy tietoa tunteista ja tunnetaidoista. Sivuilla on myös erilaisia välineitä tunnetaitojen harjoitteluun.

RyhmäRenki-sivulla on lisää välineitä, joiden avulla voi keskustella tunteista.

Värinautit ovat tehneet paljon tunnetehtäviä lapsille.


Hakusanat: materiaalia ryhmänohjaukseen, materiaalia työnohjaukseen, tunnekortteja ryhmätoimintaan, toiminnallisia menetelmiä, tunnetaidot, fiiliskierros, ideoita palautteen kysymiseen, känsloord, känslokort för gruppverksamhet