Tutustuminen ryhmässä

Tutustuminen ryhmässä -sivulla on erilaisia harjoituksia, joita voi hyödyntää ryhmän tutustumis- ja ryhmäytymisvaiheessa. Osa harjoituksista sopii ulkotapaamisiin, osa etäryhmiin ja osa lähiryhmiin.

Monet toimijat ovat koonneet tutustumisideoita. Nämä linkkivinkit ovat sivun lopussa.


Turvallinen tutustumisvaihe

Kun uusi ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran, ohjaajan tehtävänä on luoda turvallinen tilanne, jossa ryhmä rohkaistuu tutustumaan toisiinsa ja ryhmän keskinäinen vuorovaikutus mahdollistuu. Nimien oppiminen ja kertaaminen on tärkeää.

Alussa tutustumisharjoitusten kannattaa olla helppoja ja rauhallisia. Kun ryhmä tulee tutuksi, sopivat harjoitukset voivat rohkaista ryhmää heittäytymään ja haastamaan itseään. Harjoitukset voi myös valita ryhmän kanssa. Muistathan kysyä harjoituksen jälkeen ryhmän mielipidettä. Siitä on apua myös seuraavia kertoja suunnitellessa. 

Tutustumisharjoituksia voi tehdä vaikka joka kerta, ja niitä voi syventää, jos sama ryhmä tapaa toistuvasti. Muutaman ryhmäkerran jälkeen myös ryhmää voi pyytää keksimään tehtäviä. Eri harjoitusten avulla puheenaiheet vaihtuvat ja vuorovaikutus rikastuu. Vaihtelu pitää kaikkien mielenkiintoa yllä. 

Selkeät ohjeet auttavat alkuun

Selkeät ohjeet saavat osallistujat tuntemaan olonsa turvalliseksi. Ohjaajan kannattaa pohtia etukäteen, miten harjoituksen kyseisessä ryhmässä toteuttaa ja ohjeistaa. Puheen lisäksi ohjeen voi kirjoittaa näkyville muistin tueksi. Useimmat ihmiset eivät halua tehdä virheitä uudessa tilanteessa, joten mallin näyttäminen vähentää epävarmuuden tunteita. Ohjaaja voi muistuttaa tehtävänantojen yhteydessä, että osallistuminen on vapaaehtoista ja itsestään saa kertoa sen verran kuin haluaa. 

Kuulumiskierros kunniaan

Vaikka vaihtoehtoja on runsain mitoin, ihmeitä ei tarvita. Moni ryhmä arvostaa toistuvia alku- ja loppurutiineja. Kuulumiskierros jokaisen ryhmäkerran alussa toimii yleensä hyvin.

Jos vapaa keskustelu sujuu ryhmältä, niin anna sille aikaa ja kiitä ryhmää aktiivisesta osallistumisesta.


Tutustumisharjoituksia

Tutustuminen ryhmässä, ihmisen muotoiset palapelin palat muodostavat ketjun.

Valitse väline ja kerro

Tuttu ja turvallinen tapa on esittäytyä jonkin välineen, kuten sanan, kuvan, värin tai esineen avulla. Tehtävänanto voi olla esimerkiksi:

  • Valitse kortti/kuva/esine, joka kertoo jotain sinusta.
  • Valitse kortti/kuva/esine, joka puhuttelee sinua tänään.

Lähiryhmät

Lähiryhmässä voi pyytää osallistujia tuomaan ryhmäkerralle jonkin kuvan tai esineen, mutta se vaatii tiedottamista ja joskus muistutteluakin. Ainakin ensimmäisellä kerralla on vaivattomampaa, jos ohjaaja valitsee välineen ja kirjoittaa tehtävänannon näkyville muistin tueksi.

KORTIT: Tutustumisharjoituksiin sopivia kortteja ovat esimerkiksi tulostettavat Tutustumiskortit, vahvuus- ja voimavarakortit, postikortit, valokuvat ja taidekuvat. Eri toimijoiden kortteja on listattu Materiaalia ryhmätoimintaan -sivulle.

ESINEET: Esineet kannattaa valita ryhmän tai teeman mukaan. Kokoa sopiva määrä erilaisia toimistotarvikkeita, karkkeja, työkaluja, lautasliinoja, tilkkuja, lankakeriä, ompeluvälineitä ym. Ulkona osallistujat voivat etsiä jonkin esineen lähiympäristöstä.

Eri värisiä lankakeriä korissa.

Etäryhmät

Etäryhmässä kannattaa hyödyntää kodista löytyviä esineitä, ja osallistujia voi pyytää valmistautumaan etukäteen. Tutustumiseen sopivia esineitä ovat esimerkiksi tärkeä valokuva, kahvikuppi, lempikirja, lempivaate, lempipaikka tai itse tehty esine.

Voit myös pyytää osallistujia tutustumaan johonkin tiedostoon tai sivustoon etukäteen, ja valitsemaan sieltä puhuttelevan jutun. Tähän tarkoitukseen sopivat esimerkiksi Luonnelinnut tai Kansallisgalleria.


Nimioppia ja kertausta

Jaa ryhmä pareiksi esim. jakamalla kahteen osaan leikattuja postikortteja. Anna pareille kaksi tehtävää:

  1. Esittäytykää ja keksikää muistisääntö, joka auttaa toisia muistamaan teidän etunimenne.
  2. Keksikää jokin teitä yhdistävä asia.

Pariporinan jälkeen parit kertovat keksimänsä asiat koko ryhmälle. Lopuksi tehdään muistiharjoitus, jossa kerrataan nimet ja muistisäännöt.


Kerro itsestäsi kolmella sanalla

Pyydä osallistujia keksimään kolme sanaa, jotka kertovat heistä jotakin. Sanat voivat olla mitä tahansa, eikä niiden tarvitse liittyä toisiinsa.

Ohjaaja voi kirjoittaa osallistujan nimen ja sanat näkyville. Kierroksen jälkeen voi tehdä toisen kierroksen, jossa jokainen saa kertoa yhdestä sanastaan lisää. Tämän sanan voi valita vierustoveri. 


Tällainen olen -kortit: yökyöpeli, lukutoukka, propellipää.

Tutustumiskortit

Tutustumiskortit-sivulta voit tulostaa erilaisia esittelykortteja ja sanalistoja, jotka auttavat kertomaan omasta osaamisesta, ominaisuuksista tai elämästä toisille.

ETÄRYHMÄT: Sanalistat toimivat myös etäryhmissä.


Henkinen ja fyysinen kotipaikka Suomen kartalla.

Kotipaikka-tehtävä

Kotipaikka-tehtävässä osallistujat tutustuvat toisiinsa kartan avulla. Jokainen merkitsee karttaan kaksi paikkaa: missä asuu nyt (fyysinen kotipaikka = talo) ja mistä tuntee olevansa kotoisin (henkinen kotipaikka = sydän).

Ohje ja tiedostot löytyvät Juttu-tuvan juttusalkusta.


Tulemme tutuiksi -kortit.

Tulemme tutuiksi -kysymykset

Tulemme tutuiksi -kysymysten alla on valmiita vastausvaihtoehtoja – ne vähentävät jännitystä uudessa tilanteessa. Tutustuminen onnistuu, vaikka sanat olisivat hukassa. Voit tulostaa kortit tai näyttää diat.

ETÄRYHMÄT: Diamuotoiset kysymyssarjat toimivat myös etäryhmissä.


Tutustutaan-kortit. Paljasta, missä olisit, jos et olisi täällä?

Tutustutaan! – puheenaiheita ja tehtäviä

Tutustutaan! – puheenaiheet ja tehtävät ovat sekä tulostettavina korttisarjoina että digitaalisina seurapeleinä. Molempia on kolme sarjaa ja niitä voi käyttää vaikka kolmella peräkkäisellä ryhmäkerralla. Muista muistuttaa ryhmää siitä, että vastausta saa miettiä rauhassa ja omalle kohdalle osunutta puheenaihetta tai tehtävää voi vaihtaa.

ETÄRYHMÄT: Digitaaliset pelit toimivat myös etäryhmissä.

Tulostettavat kortit

Digitaaliset pelit


Tutustutaan!-ruudukot (bingot)

Erilaisia tutustumisruudukkoja käytetään usein uuden ryhmän alkaessa. Ruudukon ruuduissa voi olla väittämiä, kysymyksiä, tehtäviä tai henkilöä kuvaavia sanoja. Jokainen osallistuja saa oma ruudukon ja kerää siihen toisten nimiä samalla jutellen eri ihmisten kanssa hetken.

Nimibingon pelaaminen onnistuu, kun ruudukot ovat täynnä. Ruudukkoja voi jakaa myös pienryhmiin, esimerkiksi kahvipöytiin, keskustelua herättämään.

Tutustutaan!-ruudukkoja ja niiden käyttöideoita on Bingoja moneen menoon -sivulla.


Puhutaan-pallotellen: Rantapallo, johon on kirjoitettu kysymyksiä.

Puhutaan pallotellen

Kirjoita kysymyksiä tai tehtäviä reilunkokoiseen palloon, kuten rantapalloon, spriiliukoisella tussilla. Jaa pallo alueisiin, jos niitä ei ole jo valmiina. Pyydä ryhmää asettumaan piiriin ja pallottelemaan. Jokainen saa sen kysymyksen tai tehtävän, joka osuu oikean (tai vasemman) peukalon lähelle.

Ryhmälle sopivia kysymys- ja tehtäväideoita voi valita vaikka Tutustutaan!-korteista, Lempikysymyksistä tai Ota koppi ja kerro -kysymyksistä.


Ota koppi ja kerro -kysymyskortit.

Helppo Ota koppi ja kerro

Ota koppi ja kerro -sivulla on helppoja kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei. Kysymykset voi tulostaa kortteina tai listoina.

ETÄRYHMÄT: Digipelit sopivat sekä etäryhmiin että lähiryhmiin. Etäryhmissä voi kokeilla myös vilkuttamista. Ohjaaja lukee kysymyksiä yksi kerrallaan, ja kaikki jotka vastaavat kyllä, vilkuttavat. Myös ryhmä voi esittää kyllä/ei-kysymyksiä toisilleen.


Valitse sana ja kerro -esimerkki: eilen / tänään / huomenna.

Valitse sana ja kerro

Mikä sanoista on se, joka tuo mieleen jotain toisille kerrottavaa? Valitse sana ja kerro -tehtävän tarkoituksena on kertoa toisille, mitä päähän pälkähtää liikaa pohtimatta. Vääriä vastauksia ei ole. Jokainen osallistuja voi nostaa omalla vuorollaan yhden suikaleen, lukea sanat ääneen ja kertoa, minkä sanan valitsee ja miksi.

Harjoitus toimii paremmin, kun ryhmä on jo hieman tuttu. Muistuta ryhmää siitä, että omalle kohdalle osuneita sanoja voi vaihtaa.

ETÄRYHMÄT: Valitse sana ja kerro -tehtävä löytyy myös digitaalisena pelinä.

Tulostettavat tiedostot

Digitaaliset pelit


Ulkoryhmä: Luonnollinen omakuva

Osallistujat hajaantuvat lähiluontoon, valitsevat itseään puhuttelevan paikan, ja kokoavat omakuvan löytämistään materiaaleista kuten lehdistä, kepeistä ja kävyistä. Kun omakuvat ovat valmiita, ryhmä kiertää kuin taidenäyttelyssä. Osallistujat esittelevät omakuvansa ja toiset kertovat, mitä kaunista tai kiinnostavaa he teoksissa näkevät.


Ohjaako sinua järki vai tunne? Janan päissä on sanat JÄRKI ja TUNNE.

Liiku janalla ja kerro

Liiku janalla ja kerro -sivulla on keskustelunaiheita laidasta laitaan. Janan äärellä jutellessa mielipiteiden ilmaisu ei ole mustavalkoista, vaan kaikki harmaan sävyt ja sateenkaaren värit ovat mahdollisia. Janatehtävät sopivat myös ulkona kokoontuville ryhmille.


Tutustuminen ryhmässä: Kirjat kertovat -kotitehtävät.

Kotitehtävä: Kirjat kertovat

Kirjojen kautta ryhmäläisten on helppo kertoa itsestään ja samalla valita, mitä he haluavat kertoa. Kotitehtävän miettiminen rauhassa auttaa hiljaisempia avautumaan ryhmätilanteessa. Kirja-aiheisessa keskustelussa ryhmä antaa usein samalla lukuvinkkejä toisilleen.

Valitse sopiva määrä kysymyksiä + kirjoja. Jo kolmen kirjan tehtävän purku vie aikaa, joten seitsemän kirjan tehtävässä saattaa mennä koko ryhmäkerta. Ohjeista osallistujia kirjoittamaan vastaukset tulosteen kirjojen selkään. Omista kirjoista voi ottaa myös valokuvan. Etäryhmissä osallistujat voivat esitellä valitsemiaan kirjoja kameran avulla.

Tulostettavat tehtävät

Vinkki: Mustavalkoiset kirjat voi värittää.

Etäryhmät: Kirjojen nimet kertovat

Etäryhmissä oma kirjahylly on lähellä. Voit antaa tehtävän seuraavalle kerralle tai jakaa sen näytöllä tapaamisen aikana.

Valitse tehtävät ja anna ohje: “Kerro itsestäsi kirjahyllysi avulla. Vastaa kysymyksiin kirjojen nimillä.” Mikä tai kuka olet? / Kuinka voit? / Mitä osaat? / Kuvaile itseäsi. / Kuvaile kotiasi. / Mitä toivot? / Valitse päivän mietelause. / Minkä neuvon haluaisit antaa?


Voimavaakunan kuva ja ohje.

Kotitehtävä: Voimavaakuna

Voimavaakunan avulla voi kertoa mm. taidoistaan, ominaisuuksistaan ja tavoitteistaan. Oman vaakunan pohtiminen sopii paremmin kotitehtäväksi. Tuloste voi toimia vain ajatusten herättäjänä, mutta joitakin se saattaa innostaa kuvalliseen ilmaisuun.


Tutustumistehtäviä netissä


Hakusanat: tutustuminen ryhmässä, tutustumisharjoitukset, tutustumisharjoituksia, ideoita tutustumiseen, lämmittelyharjoituksia, lämmittelyleikkejä, jäänsärkijät, tutustumisleikkejä aikuisille, tutustumisleikit, tutustumisleikkejä etänä, ideoita etäryhmätoimintaan