Vanhoja arvoituksia

Vanhoja arvoituksia -sivulla on perinteisiä suomalaisia arvoituksia, jotka ovat osalle kansakoulun käyneistä tuttuja Maamme kirjasta. Elias Lönnrot keräsi nämä arvoitukset runonkeruumatkoillaan 1800-luvulla. Arvoitukset sopivat hyvin suomalaisen kulttuurin päivään, Kalevalan päivään, joka on 28.2. 

Suomen kansan arvoitukset eivät ole helppoja, joten niiden ratkaiseminen on aikuisille hyvää aivojumppaa ja muistinvirkistystä. Varttuneempi väki on tässä hommassa mestariainesta. Nuorempi polvi saattaa tarvita hieman apua – vastausvaihtoehdot voi laittaa esille. Vastauksia pohtiessa kansanperinne ja vanhat tavat tulevat tutuksi kuin itsestään.

Voit tulostaa kortit yksi- tai kaksipuolisena. Diat sopivat seinälle, näytölle tai valkokankaalle. Etäryhmissä näytön voi jakaa ja vastauksia pohtia yhdessä.

Finska gåtorna finns även på svenska!


Esimerkkiarvoitus: Jalatonna juoksee, siivetönnä lentelee, päivässä 10 kylää? Vastaus: sanoma.

Tulostettavat vanhat arvoitukset

Tulostettavia arvoituskortteja voi käyttää sellaisenaan, ja osallistujat voivat kysellä arvoituksia toisiltaan vuorotellen. Jos arvoitukset eivät ole tuttuja, tehtävä on vaikea.

Arvoitusten ratkaiseminen on helpompaa, kun jakaa pareille 5–10 arvoitusta sekä niiden vastaukset. Silloin parit voivat käyttää päättelykykyään.

Suomen kansan arvoituksia 1

Ensimmäinen korttisarja on helpompi, ja se sopii paremmin kaikenikäisille. 

Finska gåtor 1

Suomen kansan arvoituksia 2

Toisessa sarjassa on sellaisia arvoituksia, jotka vaativat tietoa vanhoista tavoista ja perinteistä. 

Finska gåtor 2

Arvoituskortit muistiharjoituksena

Arvoitusten painaminen mieleen on samalla muistiharjoitus. Harjoittelua varten kortit kannattaa tulostaa niin, että arvoitus ja vastaus ovat vastakkaisilla puolilla paperia.

Kokeile ensin yhdellä paperilla, jotta saat oikean arvoituksen ja vastauksen kohdalleen. Tulostusasetuksista kannattaa valita 100 % täyttö. 

Keksikää omia arvoituksia

Voit tulostaa tyhjiä korttipohjia ja pyytää osallistujia keksimään uusia arvoituksia. Esimerkiksi pari tai pienryhmä voi tehdä arvoitus- ja vastauskortit toiselle parille tai pienryhmälle.

Vinkkejä

  • Eri korttisarjat pysyvät paremmin järjestyksessä, jos käytät eri värisiä tulostuspapereita.

Vanhoja arvoituksia näytölle

Jokaisessa diasarjassa on kymmenen arvoitusta ja niiden vastaukset.

Sarjat 1 ja 2 ovat helpompia. Sarjat 3 ja 4 vaativat tietoa vanhoista tavoista ja perinteistä.

Suomenkieliset arvoitukset

Gamla finländska gåtor

Vinkki: Arvoitusten ratkaiseminen on helpompaa, jos annat vihjeitä tai kirjoitat vastausvaihtoehdot vaikka fläppitaululle.


Topeliuksen Maamme kirjoja eri vuosikymmeniltä.

Topeliuksen Maamme kirja

Sakari Topeliuksen Maamme kirja julkaistiin vuonna 1875 alaluokkien lukukirjaksi. Kirjasta on otettu pelkästään suomen kielellä yli 60 painosta. 

Maamme kirjassa Topelius kiteytti ihanteellisen Suomi-kuvan ja vaikutti merkittävästi suomalaisten identiteettiin. Vuosikymmenien ajan koululaiset tutustuivat kirjan avulla Suomen kansaan, luontoon, maantieteeseen, uskontoon, historiaan ja kulttuuriin. Topeliuksen käsitykset suomalaisista elävät yhä, vaikka kirjaa ei ole pitkään aikaan kouluissa luettu.


Lisää tekemistä

Perinteikästä tekemistä löytyy lisää KANSANPERINNE-avainsanalla. Erityisen hyvin arvoitukset sopivat KALEVALA-aiheisten tehtävien kanssa.


Hakusanat: perinteisiä arvoituksia, vanhoja suomalaisia arvoituksia, Maamme-kirjan arvoituksia, tekemistä Kalevalan päivään, suomalaisen kulttuurin päivä, muistelutehtäviä, muistinvirkistystä, kansanperinne, kompakysymyksiä, aivopähkinöitä, pulmia, Suomen kansan arvoitukset, gamla finländska gåtor