Riimipareja ja sana-arvoituksia

Riimipareja ja sana-arvoituksia -sivulla on rimmaaviin sanoihin perustuvia tehtäviä. Riimien löytäminen ja rimmaavien sanojen keksiminen voivat olla hauskaa aivojumppaa, sanavaraston kartuttamista tai sanataiteen sytykettä. Sanoilla ilottelu yhdistää kaiken ikäisiä, joten riimittely tai arvoituksien ratkominen sopivat erityisen hyvin ikäpolvitoimintaan.

 • Riimiarvoitukset: kysymyksiä, joiden vihjeiden perusteella yritetään keksiä sanojen alkuja
 • Riimiparit-kuvakortit: kuvitettuja kortteja joko sanavihjeellä tai ilman
 • Tunnista riimipari: näytöllä jaettavia kuvallisia riimitehtäviä

Riimiarvoitukset - tulostettavia kortteja.

Riimiarvoitukset

Ratkokaa yhdessä riimiarvoituksia ja keksikää, miten korostettu sana alkaa. Kysymykseen on aina sisällytetty vihje. Ensimmäiset sarjat ovat helpompia ja viimeiset sarjat vaativat joko hyvää sanavarastoa tai elämänkokemusta.

Jos arvoitus tuntuu vaikealta, keksimistä voi helpottaa

 • kirjoittamalla näkyville muutaman kirjaimen, joista osallistujat voivat valita sopivan alkukirjaimen tai kaikki puuttuvat kirjaimet
 • piirtämällä kuvavihjeen
 • vastaamalla osallistujien kysymyksiin vain sanoilla kyllä tai ei.

Voit valita joko tulostettavat kortit tai näyttää arvoitukset näytöltä tai valkokankaalta. Kortteja voi nostaa pakasta parin kanssa vuorotellen tai pienessä porukassa. Diasarja toimii isommassakin porukassa ja etänä. Etäryhmässä arvoituksen voi myös kopioida chattiin. Helpoiten kopioiminen onnistuu ohjaajille tarkoitetusta listasta.

Riimiarvoitukset kortteina

Korteissa on mukana vastaukset. Ne voi tarvittaessa peittää vaikka paperista ja teipistä tehdyllä luukulla.

Riimiarvoitukset näytölle

Jokaisessa sarjassa on 15 arvoitusta vihjeineen. Ohjaaja voi tulostaa itselleen listan, jotta voi tarvittaessa antaa lisävihjeitä.


Riimiparit-kuvakortteja.

Riimiparit

Riimipareja voi käyttää monin tavoin mielen virkistykseksi ja sanojen tai lukutaidon harjoitteluun. Riimiparit sopivat erilaisiin peleihin tai sanaleikkien innoittajaksi.

Ensimmäinen sarja on helpompi. Voit valita kortit, joissa on vain kuvia tai helpommat kortit, joissa on kuvien lisäksi sana.

Riimiparit pelkillä kuvilla

Riimiparit kuvilla ja sanoilla

Tehtäväehdotuksia

 • Jaa sopiva määrä riimipareja pareille tai pienryhmille ja pyydä etsimään rimmaavat korttiparit.
 • Voit leikata kuva + sana -korteista sanat irti ja antaa tehtäväksi yhdistää oikeat sanat ja kuvat.
 • Ryhmittele pöydille sopivia kuvajoukkoja, ja anna tehtäväksi etsiä jokaisesta kuvajoukosta kortti, jolla ei ole rimmaavaa paria.
 • Keksikää lyhyitä loruja, joissa käytätte riimejä.
 • Keksikää uusia riimipareja ja tehkää lisää kuvitettuja kortteja toisten iloksi.

Riimiparipelejä

 • Riimipareilla voi pelata tavallista vaativampaa muistipeliä.
 • Ota riimiparin toinen kortti pois ja laita toiset kortit pöydälle kuvapuoli alaspäin. Kukin osallistuja kääntää vuorollaan yhden kortin ja toiset keksivät rimmaavia sanoja. Se, joka keksii sopivan sanan (tai useampia sanoja), saa kortin itselleen.
 • Riimiparien etsinnän voi yhdistää jaloitteluun, kun pinoat parien toiset kortit pakaksi pöydälle ja levität toiset kortit mahdollisimman kauas toiselle pöydälle tai piilotat sovittuun tilaan. Jokainen osallistuja käy hakemassa pakasta yhden kortin, etsii parin ja kirjoittaa sanat tai sanoista keksimänsä lyhyen lorun paperille. Lopuksi pakassa ollut kortti palautetaan pakan alimmaiseksi ja otetaan uusi kortti.

Tunnista riimipari -tehtäviä.

Tunnista riimipari -tehtäviä

Tunnista riimipari -tehtävät toimivat yhteisellä näytöllä tai valkokankaalla. Jokaisessa diassa on kolme kuvaa, ja tarkoituksena on tunnistaa rimmaavat sanat. Sen jälkeen parittomalle kuvalle voi keksiä rimmaavia sanoja. 

Jokaisessa sarjassa on 10 tehtävää. Tehtävät vaikeutuvat vähitellen.

Riimitehtävät näytölle


Riimirenki ja muita riimikoneita

Haluatko apua riimittelyyn? Tässä muutama vinkki:

 • Suomen musiikin tekijöiden Riimirenki toimii oikein hyvin. Hakutuloksia voi rajata helposti. 
 • AZRhymesin Riimihaku hakee riimejä laveasti, ja toimii usealla kielellä. 
 • Kielitoimiston sanakirja toimii hyvin, kun kirjoitat hakukenttään tähden ja sananlopun, esim. *renki.

Riimitehtäviä netissä

Yöstäjä on laatinut riimipelikortit, joilla voi pelata muistipeliä.


Hakusanat: riimitehtäviä aikuisille ja lapsille, riimiparit, riimipareja, sana-arvoituksia, sanaleikkejä, riimittely, loruttelu, sanataide, loppusointu, minimiparit, minimipareja, puheterapia, riimit eli loppusoinnut