Talviset taidekuvat

Talviset taidekuvat -sivulla on Kansallisgallerian taidekuvia, joita saa käyttää vapaasti. Voit joko tulostaa kuvat tai näyttää niitä valkokankaalta. Valitse ryhmälle sopiva tehtävä tai keksikää yhdessä ihan oma tapa käyttää kuvia.

Kuvataidetta voi yhdistää sanataiteeseen. Ideoita löytyy Talvista sanataidetta -sivulta.

Taide vaikuttaa

Taidelähtöiset menetelmät elävöittävät ryhmätoimintaa. Niiden avulla voi oivaltaa uusia asioita itsestään ja toisista, oppia tunnetaitoja tai sanoittaa vaikeita asioita itse valitulla tavalla ja voimakkuudella. Taiteen voima voi yllättää myös ohjaajan.

Taide hoitaa mieltä ja kehoa. Varsinkin toisten kanssa jaetuilla taide-elämyksillä tai yhdessä tekemisellä on yhteys hyvään koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taiteelliseen toimintaan osallistuminen on yhdistetty jopa lääkärikäyntien vähenemiseen ja pidempään eliniän odotteeseen. Sitran artikkeliin on koottu tutkittua tietoa taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.


Talviset taidekuvat, esimerkkejä.

Talviset taidekuvat -tiedostot

Tulostettava ohje

Tulostettavat kuvat

Kuvat näytölle tai valkokankaalle

Vinkki: Voit valita, leikkaatko tulostetut kuvat kuvatietojen kanssa vai ilman.


Tehtäväehdotuksia

Talvinen fiiliskierros

Fiiliskierros sopii tapaamisen alkuun tai loppuun. Levitä kuvat pöydälle. Pyydä ryhmää istumaan hetki hiljaa ja tunnustelemaan, millainen olo kullakin on juuri nyt. Rauhallisen tuokion jälkeen pyydä jokaista valitsemaan omaan tahtiinsa yksi kuva, joka kuvaa omaa olotilaa. Lopuksi jokainen esittelee kuvan vuorollaan ja kertoo fiiliksestään sen verran kuin haluaa.

Talvinen tutustumiskierros

Levitä kuvat pöydälle ja anna ryhmälle jokin seuraavista tehtävistä:

 • Valitse kuva, joka tuo mieleesi jonkin talvisen muiston lapsuudestasi.
 • Valitse kuva, joka kuvaa sinun talveasi juuri nyt.
 • Valitse kuva, joka kuvaa sitä, mitä toivot tulevilta talvilta.
 • Valitse kolmen kuvan sarja, joka kuvaa talviasi ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Lopuksi jokainen esittelee kuvan tai kuvasarjan haluamallaan tavalla. Ohjaaja voi heijastaa valittuja kuvia valkokankaalle, jotta kaikki näkevät ne hyvin.

Kuvasta sana

Katsokaa kuvia yhdessä valkokankaalta yksi kerrallaan. Jokainen kiteyttää ajatuksensa kuvasta yhteen sanaan. Ryhmää voi ohjeistaa valitsemaan sana joko harkiten tai liikaa harkitsematta. Sanat voi kirjoittaa aluksi paperille, jotta kaikki saavat miettiä rauhassa.

Miten erilaisia ajatuksia kuva herätti ryhmässä? Muuttuiko oma ajattelu, löytyikö uusia näkökulmia? Syntyisikö ryhmän keksimistä sanoista runo tai laulu? Silloin inspiroivat kuvat ja tekstit voi yhdistää vaikka näyttelyksi.

Huomaa hyvä

Levitä kuvat pöydälle tai seinälle. Pyydä jokaista valitsemaan kuva, josta hän pitää vähiten. Tämän jälkeen kukin osallistuja esittelee valitsemansa kuvan yksi kerrallaan. Voit heijastaa valitun kuvan valkokankaalle, jotta kaikki näkevät sen hyvin. Etsikää yhdessä kuvasta asioita, jotka ovat kiinnostavia tai kauniita.

Tunteita taiteessa

Jaa ryhmä 3–4 hengen pienryhmiin ja anna joka ryhmälle 15 kuvaa. Pyydä ryhmää valitsemaan yksi yhteinen kuva yhdestä aiheesta kerrallaan.

Keskustelua käynnistäviä kysymyksiä voivat olla: Missä kuvissa voi aistia vaaran? Entä turvallisuuden tunteen? Mikä kuva lohduttaa tai rauhoittaa? Missä kuvassa tuntuu ahdistava yksinäisyys? Entä nautittava yksinolo? Mikä kuvissa tuo nämä tunteet mieleen? Anna ryhmille tilaisuus esitellä valintansa.

Erilaiset yhteen

Valitse kuva, joka puhuttelee sinua juuri nyt. Etsi pari, jolla on hyvin erilainen kuva kuin sinulla. Kiinnittäkää molemmat kuvat samalle isolle paperille. Jatkakaa kuvia piirtäen tai maalaten niin, että niistä muodostuu yhteinen teos.

Vauhtia mielikuvitukselle

 • Valitse parin kanssa kuva, jossa haluaisitte olla mukana. Mitä tekisitte kuvassa?
 • Valitkaa parin kanssa molempia koskettava kuva ja antakaa kuvalle nimi.
 • Valitkaa parin kanssa kuva ja keksikää kuvaan sopiva motto tai mietelause.
 • Minkä taulun haluaisit seinällesi? Mitä muuta taulussa voisi olla? Mitä ottaisit pois? Mistä aiheesta maalaisit itse talvisen taulun?
 • Mistä kuvasta teettäisit postikortin? Kenelle sen lähettäisit?
 • Keskustele parin kanssa, millaisia tuoksuja tai hajuja kuviin voi liittyä.
 • Keskustele parin kanssa, millaisia ääniä kuviin voi liittyä.
 • Valitse kuva, joka tuo mieleesi jonkin musiikkikappaleen.

Löydä kuvapari

Jaa pareille tai pienryhmille 10 kuvaa. Pyydä heitä etsimään kuvapari. Voit antaa ohjeeksi, että kuvapari on kuin “paita ja peppu” tai kuin “yö ja päivä”. Tehtävänä voi olla myös etsiä kaksi kuvaa, joiden nimeksi sopisi Talven kylmyys ja Talven lämpö. Anna pareille tilaisuus esitellä valintansa.

Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia voi etsiä koko ryhmän kesken, kun pelaa Iso domino -peliä. Ohje löytyy Taidepakan ideavihkosta s. 10.


Ateneumin Taidepakan ideavihko

Löydä kuvapari -tehtävä ja Huomaa hyvä -tehtävä on sovellettu Ateneumin Taidepakan ideavihkon tehtävistä. Vihkosta löytyy runsaasti hyviä ideoita ja se löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi. 

Vinkki: Ateneumin Suomen taiteen tarina -videosarja on Youtubessa.


Kansallisgalleria

Talviset taidekuvat -kuvasarjassa on Kansallisgallerian CC0-kuvia. Tekijänoikeuksien suoja-aika on päättynyt, koska taiteilijoiden kuolemasta on vähintään 70 vuotta.


Tietoa taiteen vaikutuksista terveyteen


Hakusanat: toiminnallinen menetelmä, taidelähtöiset menetelmät, Suomen taiteen kultakausi, taidekortteja, menetelmiä ryhmänohjaukseen, tunnetaidot, tunneharjoituksia, rohkaisu, taidetehtävä, kuvaamataito, kuvis

Otto. A. Malmin lahjoitusrahasto on myöntänyt apurahaa aineiston tekemiseen.