Kesätoiveet

Kuuluuko kesään matonpesu vai matkailu? Onko haaveena kotisohva vai kisakatsomo?

Kaikki eivät toiveita sanotuksi saa,
mutta ei pidä heti luovuttaa.

Kesätoiveet-kortteja voi käyttää toiveiden ilmaisemiseen, kesäodotusten herättelyyn, kesäsuunnitelmien kertomiseen ja yhteisten kiinnostuksen kohteiden löytämiseen.

Erityisen hyvin kuvia ja sanoja sisältävät kortit sopivat henkilöille, joilla juttu ei aina luista pelkästään puhutun kielen keinoin.

Toiveet kannattaa kertoa eteenpäin, jos se osallistujille sopii. Ja tietysti toteuttaa 😀


Kesätoiveet-kortit

Vinkkejä

  • Kortteja voi käyttää ilman tekstiä, kun leikkaa tekstin pois.
  • Tiedoston lopussa on tyhjiä kortteja, joille voi lisätä omia toiveita.
  • Ryhmänohjaus ja afasia -sivulla on käytännön vinkkejä ryhmänohjaukseen, kun ryhmässä on afaattinen henkilö.

Korttien käyttöideoita

Yhteiset kesätoiveet

Jaa kortteja pienryhmille. Pyydä ryhmiä etsimään korttien avulla yhteisiä toiveita. Kukin ryhmä esittelee tärkeimmät yhteiset toiveensa toisille ryhmille.

Tärkein kesätoive

Jaa jokaiselle osallistujalle vuorotellen 2–4 korttia ja pyydä valitsemaan korteista tärkein toive. Jätä valittu kortti osallistujalle ja kerää muut pois. Toista tätä 3–4 kierrosta ja pyydä lopuksi osallistujia valitsemaan tärkein toive jo valituista korteista. Tämä toimii parhaiten pienissä ryhmissä tai kahden kesken.

Valitse tärkein kesätoive neljästä vaihtoehdosta: kalastaa, tehdä hilloa, maalata, tavata ystäviä.

Toiveet esiin kahden kesken

Jos puhe ei suju, mielipiteensä voi ilmaista muilla tavoilla. Laita pöydälle sellainen kyllä-merkki ja ei-merkki, joka keskustelukumppanille sopii. Tavallisesti käytetään peukkua ylös ja alas tai hymynaamaa ja myrtsinaamaa. 

Anna keskustelukumppanille yksi kuva kerrallaan ja kysy neutraalisti ”Mitä mieltä olet…” Pyydä kumppania laittamaan kuva joko kyllä-merkin tai ei-merkin yhteyteen. Sanoita myös valintoja ja kysy, haluaako kumppani vaihtaa jonkin kortin paikkaa tai lisätä jonkin toiveen. Tätä varten kannattaa varata tyhjiä kortteja ja tussi.

Kesätoiveet kyllä/ei-valinnoin.


Kuvien piirrokset: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC ja peukku-emojit: Noto Color Emoji, muokannut Kirsi Alastalo 

Hakusanat: kesätoiveet, toiveiden ilmaiseminen, osallistava suunnittelu, tulevaisuuteen suuntaaminen, mielipiteen ilmaiseminen ryhmässä, toiminnallinen menetelmä, AAC, vuorovaikutuksen  tukeminen, ideoita ryhmänohjaukseen, ryhmänohjaustaidot, afaattinen henkilö ryhmässä