Ympäristökysymykset

Ympäristökysymykset herättävät aistimaan, miltä rakennettu ympäristö tuntuu, kuulostaa tai näyttää. Keskustelun aiheeksi nousee kuin itsestään, millaisessa ympäristössä kukin osallistuja viihtyy ja millainen arkkitehtuuri miellyttää.

Kysymykset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi sekä kaksikielisenä.


Yllättävät ympäristökysymykset – Överraskande frågor om omgivningen

Kysymyssarjasta voi valita ryhmälle sopivimmat tai kaikki. Osaan kysymyksistä voi vastata piirtämällä tai valitsemalla muutamasta vaihtoehdosta. Osa kysymyksistä on avoimia ja osaan voi vastata kyllä tai ei. 

Jokainen voi nostaa vuorollaan sattumanvaraisen kysymyksen. Jos kysymys ei ole mieluisa, sen voi myös vaihtaa. Toinen vaihtoehto on levittää kysymyksiä näkyville ja pyytää osallistujia poimimaan mieluinen aihe. 

Kuvaile tai piirrä oman kotisi pohjapiirros. Miltä tuoli, jolla nyt istut, tuntuu?

Tulosta kysymykset


Alvar Aalto -aineisto

Puhuttiko ympäristöaihe ryhmää? Aiheesta toi keskustella lisää Alvar Aallon elämäntyön kautta. Suomi-sarjaan kuuluvassa Alvar Aalto -aineistossa on ääneen luettavaksi sopiva selkoteksti, tekstiin perustuvia tehtäviä ja kuvapeli.


Välineitä ympäristön havainnointiin

Yhteisten tilojen havainnointi herättää aisteja ja keskustelua. Vinkkejä ja välineitä tilojen tarkasteluun löytyy sivuilta Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden ja Playcen työkalupakki eli Arkkitehtuurin työkalupakki kouluille – kuinka aistia arkkitehtuuria. Työkalupakin tehtäväkortit löytyvät myös ruotsiksi ja englanniksi.


Hakusanat: ympäristökysymyksiä, keskustele arkkitehtuurista, ympäristön havainnointi kaikin aistein, kaikenikäisten ryhmät, ikäpolvitoiminta, arkkitehtuuri ja esinesuunnittelu, kuvaamataito, ympäristön havainnointi, aistit, aistiympäristö, kysymyssarja aikuisten ryhmille tai alakouluun