Pieni hiljainen mies -aineisto

Pieni hiljainen mies -aineisto sisältää selkokertomuksen lisäksi ideoita ja välineitä kertomuksen herättämien ajatusten käsittelyyn ryhmissä.

Ryhmätoimintaan tarkoitetun materiaalin avulla voi myös tutustua toiminnallisesti eri ammatteihin tai muistella työelämää.


Pieni hiljainen mies -aineisto

Ääneen luettavassa kertomuksessa työ, ammatit ja ihmissuhteet ovat tärkeässä osassa. Keskustelua ihmissuhteista voi virittää kertomuksen tapahtumien kautta. Omia kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät keskustelukortit tekevät tekstistä omakohtaisemman. 

Mielipiteiden ja tunteiden ilmaisun tukena voi käyttää valmiita sanapareja tai ilmekuvia

Ohje, kertomus ja keskusteltavaa

Vinkkejä

  • Yhteiset lukuhetket -sivulla on vinkkejä lukuhetken järjestämiseen.
  • Kokoontumisen aikana voi myös piirtää tai näytellä kertomuksen kohtauksia.

Ammattiaiheisia pelejä

Työstä ja ammateista voi keskustella samalla kun pelaa ammattiaiheista sananselityspeliä tai noppapeliä.

Arvaa mikä ammatti -sananselityspeli

Arvaa mikä ammatti -pelin korteissa on suomalaisille tuttuja ammatteja. Kortteja on runsaasti ja alussa on helpompia sanoja. Valitse ryhmällesi sopivat kortit. 

Sanat voi selittää toisin sanoin ja vihjeitä voi antaa elehtimällä tai ääntelemällä. Myös piirtämistä voi kokeilla.

Ammatti-aiheisen sananselityspelin kortteja: taikuri ja leipuri.

Sanat on koottu listaksi kolmelle sivulle. Jos yksi tai useampi sivu on esillä, niin vastaus on helpompi keksiä. Silloin arvauksen voi esittää myös sanaa osoittamalla.

Ammattipeli kysymysnopalla

Sananselityspelin kortteja voi käyttää myös Ammattipelissä. Lisäksi tarvitset nopan, jossa on kuusi ammatteihin liittyvää kysymystä.

Jokainen nostaa vuorollaan kortin ja heittää noppaa. Nopan kysymys yhdistetään kortin ammattiin. Osallistujia voi pyytää kertomaan lisää ja antaa tilaa keskustelulle.


Linkkivinkkejä

Keskustelua ammatinvalinnasta ja ammateista voi herätellä myös katsomalla lyhyitä videoita tai kuvia.

Videoita Ylen Elävässä arkistossa

Kuvia ammateista ja työstä


Hakusanat: selkokielinen kertomus, ammattipeli, ammattiaiheinen sanapeli, sanaselityspeli, työelämä, muistelu, toiminnallinen menetelmä, ammatteihin tutustuminen, ihmissuhteista keskustelu, keskustelukortit, vanhat ammatit


Selkeä Suomi-sarja

Pieni hiljainen mies -aineisto kuuluu 10-osaiseen Suomi-sarjaan. Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden osallistavaa ja monipuolista käyttöä ryhmätoiminnassa. 

Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista selkokirjoista. Pieni hiljainen mies -kertomus on saman nimisestä selkonovellikokoelmasta.